Centerpartiet har alltid varit ett folkrörelseparti och som en följd av det är vi än idag kooperationernas, församlingarnas, de ideella föreningarnas, biståndsorganisationernas, folkbildningens och företagarnätverkens ryggrad vart du än vänder dig i landet.

Det är därför vi fortsätter stå upp för folkbildningen och framförallt Centerpartiet och Liberalernas gemensamma studieförbund.

https://www.goteborgdirekt.se/debatt/centern-kan-inte-skilja-oppenhet-fran-naivitet/repvif!sEfOPhHaOrH@4C0xNmMtw/

Att liberalen Robert Hannah nu använder filosofen Karl Poppers toleransparadox och anklagar Centerpartiet för att tolerera intolerans känns ganska historielöst när Liberalerna samtidigt väljer att alliera sig med Sverigedemokraterna.

Det vi bevittnar nu är historiskt. Ett främlingsfientligt parti med auktoritära ledare som förebilder ingår i ett regeringsalternativ för första gången sedan den liberala demokratins intåg.

Istället för att presentera några förslag på hur våra två liberala partier kan göra gemensam sak och markera mot de auktoritära krafterna anklagar Robert Hannah Centerpartiet för att vara alldeles för öppna.

Trots att vi dessutom uteslutit medlemmar som inte delar våra värderingar. Det Hannah gör är att lägga ut en dimridå för att dölja det faktum att hans eget parti nu sätter sig i knäet på Sverigedemokraterna.

Liberalism och auktoritär politik är inte förenlig. Det vet till och med Sverigedemokraterna. Det är dags att Liberalerna också inser det.