Den svenska tekniksektorn har positionerat sig som Sveriges nya basindustri. Vi är just nu inne i ett flertal omställningsfaser med teknologin som utgångspunkt.

Våra omställningsresor har vid upprepande tillfällen utmanats av yttre omständigheter. Det allra största hotet för våra omställningar, stavas just nu kompetensbrist.

Kompetensbristen inom tekniksektorn, som ska agera basindustri i Sverige, står inför sin kulmen. Ingenjörer är den mest efterfrågade yrkesgruppen i Sverige, också den yrkesgrupp där det råder minst tillgänglighet. Ingenjörer som yrkeskategori har just nu rekordlåg arbetslöshet med ett snitt runt en procent över året. Det innebär att nästan alla ingenjörer som företagen efterfrågar i dag redan har ett jobb.

Det finns lösningar

Automationsingenörer och elkonstruktörer är två yrkesgrupper som sticker ut i fråga om utbud och efterfrågan. Här räcker inte det traditionella utbildningsväsendet till, visar den statistik vi har tillgång till och den dialog vi har med arbetsmarknaden

Det finns lösningar för de branschaktörer som vågar välja nya vägar. Sedan 2015 har vi på Academic Work hjälpt fler än 3 000 personer att skola om sig – och dessutom stöttat 600 företag med kompetensförsörjningsstrategi. Som ett led i det samlar vi nu konkurrerande bolag i branschen, som normalt sett slåss om samma personal, i ett unikt partnerskap runt hela Sverige, även i Stockholm.

Nya automationsingenjörer

Inom ramen av det partnerskapet samlas just nu teknikchefer i workshops och formar skräddarsydda intensivutbildningar för att fylla de roller som finns behov av framåt. Genom att bolagen själva får påverka innehållet i utbildningarna och själva förboka kompetens, bidrar vi tillsammans till att säkra den svenska konkurrenskraften.

Redan i september nästa år kommer vi att se resultatet. Då kommer uppskattningsvis 30-40 nya automationsingenjörer och elkonstruktörer nå arbetsmarknaden, och detta är bara början! Det är vårt bidrag till omställningsresan vi är inne på. Genom detta partnerskap kan vi gemensamt komma åt kompetensbristen och nå tillväxt i respektive bolag.

Företagen hittar en unik lösning på kompetensbristen, arbetstagare som vill skifta karriär får göra det, arbetslösheten minskar och svenska näringslivet kan ta viktiga kliv för att fortsätta sin omställningsresa. Det här är ett koncept som kommer att generera en dominoeffekt.

Låt oss tillsammans med bolagen i Stockholmsregionen hitta fler varianter på den här typen av unik samverkan. Om utbildningsbranschen tillsammans med arbetsmarknaden går ihop, kan vi göra underverk och det på kort tid. Allt för att upprätthålla hela landets konkurrenskraft.