Kulturcentrum. Bygg lokalerna så att de är anpassade efter antal besökare, anser insändarskribenterna. Foto: Illustration: Semrén & Månsson/Zynka Visual

Kulturhuset får inte funktionella lokaler

  • Publicerad 01:15, 1 jun 2021

Älta centrum är ett av få byggprojekt i Nacka som går med vinst. De planerade 800-1 000 lägenheterna kommer också att tillföra nya skatteintäkter. Ändå anser de styrande politikerna att Älta ska nöja sig med ett underdimensionerat bibliotek och en liten mötesplatsyta.

Man kunde tro att ett rimligt tilltaget bibliotek och en mötesyta är basala funktioner i ett nybyggt centrum. ”Man kan inte få allt på tomtens önskelista”, var svaret vi fick från en ledande politiker på frågan om bakgrunden till besparingarna.

Förslaget från kommunen brister i följande: Mötesplatsen som skulle delas av biblioteket, Kulturknuten och fritidsgården, och fungera som ett ”vardagsrum” för Ältaborna, har blivit en foajé till Kulturknutens scen. Detta gör det svårt att husera evenemang som Ältadagen, och är extra viktigt när den gemensamma ytan i det nuvarande centrumet rivs.

Biblioteket blir inte funktionellt. Som det ser ut nu går det inte att få plats med både en barnavdelning och en tyst läsesal med dagsljus. Det innebär att olika grupper och behov kommer att ställas mot varandra. Kommunens policy om ”konkurrensneutral hyressättning” innebär att verksamheterna inte kan låna rum av varandra vid behov. Det är ett system som inte främjar ett effektivt samnyttjande. Det kommunen kallar dialog har i huvudsak bestått av möten och mejl där detaljer som placeringen av eluttag avhandlas. Dialogen kring helheten har varit obefintlig.

Drömmen om ett sammanhållet kulturhus med plats för möten och skapande är på väg att dö. I stället får vi tre enheter bredvid varandra med små möjligheter till samverkan. Det krävs en liten yta där man nu planerar två enrumslägenheter för att få till en bra lösning. Att inte vilja släppa till den är kortsiktigt. Det dyraste är trots allt att bygga dåliga lokaler.