Vi hyresgäster har länge stått för en stor del av notan. Är du boende i allmännyttan i Göteborg går 19 procent av din hyra i vinst, som en extra skatt till statskassan. De privata tar ofta ut ännu mer. Till skillnad från boende i villor eller bostadsrätt har vi inte rätt till rut- eller rotavdrag vid dessa ofrivilliga ingrepp i våra hem.

Under fem år hade enligt en artikel i Hem & Hyra 2020 135 svenska kommuner totalt plockat ut 3,3 miljarder kronor ur allmännyttan. Framtiden-koncernen hade till skillnad från många hyresgäster, ett gott 2022, med vinster som till stor del kommer från de genom renoveringar ökade kostnaderna per kvadratmeter.

Utvecklingen bidrar till att allt fler familjer hamnar under fattigdomsgränsen, och en fjärdedel av alla som utsätts tvingas flytta. Även de som kan bo kvar tenderar att ha låga inkomster, och enligt Boverket ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag också för dem.

Det går att genomföra stambyte utan att riva ut köks- och badrumsinredning som är i fullgott skick. Metoden kallas "relining". Hyresgäster har försökt få igenom möjligheten till nollalternativ vid stambyte som är ett nödvändigt underhåll, men det får vi alltså inte välja. Det är ju galet också ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utöver hyreshöjningar för renoveringar vill de privata hyresvärdarna få igenom hyreshöjningar runt 10 procent och för boende i allmännyttan väntas ett påslag på 6,8 procent.

Någon måste betala för samhället när skatterna sänks. Nyligen sänktes skatten för dem som tjänar över 50 000 kronor i månaden.

Styrande i såväl stat som kommun verkar vara överens om att ta från de fattiga för att ge till det rika, men det är nog nu. Det är någon annans tur att betala!