Svar på KD:s debattartikel i Mitt i

Det är bra att sjukvårdsminister Acko Ankarberg säger att regeringen inte kommer att lämna sjukvården i sticket, men tyvärr ekar orden tomt. Som så många gånger förr lovar regeringen stort men håller tunt.

Välfärden står inför den värsta ekonomiska krisen sedan 90-talet. Alla landets regioner går med underskott och på många ställen har det lett till stora sparkrav på sjukvården. I Region Sörmland ska 700 personer varslas. I Region Uppsala spås Akademiska sjukhuset göra ett rekordunderskott med stängda vårdplatser som resultat. Region Östergötland ska spara in 600 miljoner kronor, motsvarande 600 tjänster.

Det har blivit tydligt att Acko Ankarberg och hennes regering inte är beredda att ta ansvar för patienterna, vårdpersonalen och svensk sjukvård genom att skjuta till de pengar som behövs. Region Stockholm har ett budgethål på 10 miljarder kronor till följd av inflationen. Regeringen skjuter enbart till 700 miljoner kronor. Det sektorsbidrag som lyfts fram som ett viktigt tillskott finansieras fullt ut av satsningar som avslutas efter 2023. Regeringens tillskott är såklart välkommet, men det är långt ifrån tillräckligt.

Vi som styr sjukvården i Region Stockholm kommer att fortsätta att ta ansvar för i en svår tid. I förra veckan presenterade vi vår budget för 2024. Det är en stram och återhållsam budget som helt och hållet är inriktad på att skydda sjukvården från kraftiga nedskärningar.

Vi fortsätter arbetet för att kapa administrativa kostnader och skära i de kvarlämnade konsultnotorna och ta krafttag mot välfärdsbrottslighet. Steg för steg städar vi upp och tar ansvar för sjukhusen, vårdcentralerna och vårdpersonalen. I stället för de massvarsel som stockholmarna behövde uppleva när Kristdemokraterna ansvarade för stockholmsvården har vårdpersonalen nu fått mer arbetsro att ge patienter vård efter behov.

När den förra regeringen med Magdalena Andersson i spetsen hanterade pandemikrisen, satte de liv och hälsa först. Nu låter regeringen inflationskrisen bli en nationell sjukvårdskris. Låt oss hoppas att också Kristdemokraterna och den regering de ingår i ska börja ta det ansvar som faktiskt kommer med regeringsmakten och sätta liv och hälsa i främsta rummet.