Vänsterstyret i Stockholms stad har beslutat att det ska införas separata kvinnosim på Husbybadet. På Tensta-badet reserveras redan nästan en hel dag per vecka åt enbart kvinnor. I en artikel i Aftonbladet intervjuas en boende i Husby om förslaget. Han menar att män och kvinnor är som plus och minus, och att om han ser en vacker tjej tappar han koncentrationen och kan inte träna. Han tillägger att han inte skulle låta sin egen fru simma om det fanns andra män i bassängen.

Orimligt

Varför påpekar inte vänsterstyret det orimliga i att vissa män sexualiserar kvinnor på detta sätt och inte verkar kunna behärska sig. Utan i stället är det kvinnor som ska förpassas till speciella tider ifall de önskar bada. Sveriges arbete med en värderingsmässig integration kan knappast betraktas som framgångsrik. Annars hade inte dessa kulturella parallellsamhällen existerat. Ska bibliotek reservera tider för kvinnor att läsa tryggt utan manliga blickar? Ska kaféer införa tider där endast kvinnor kan äta utan att män blir distraherade? Börjar politiken tumma på friheten och jämlikheten, öppnas snabbt dörrarna för de som vill montera ner vårt Sverige.

Ska kunna bada samtidigt

Sverige är byggt på västerländska värderingar som betonar individuell frihet och lika rättigheter för män och kvinnor. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att en stor del av integrationen också handlar om att anpassa sig efter dessa. I Sverige ska män och kvinnor kunna bada samtidigt, utan att sexualiseras. Allt annat är oacceptabelt.