Stockholm ska vara en plats för frihet, trygghet och framtidstro. Här ska företag frodas och familjer vilja leva. Många av dessa positiva värden präglar redan idag huvudstadsområdet som är en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner, med många globala huvudkontor, världsledande forskning och en stark tillväxt.

Mörka moln har dragit in

För att kunna fortsätta på den vägen måste vi mota bort de mörka moln som tillåtits dra in över Stockholmsregionen. Den växande otryggheten är det största hotet. Med ett rekordhögt antal gängskjutningar, etablerade stöldligor och allt färre poliser är läget akut.

Det behövs fler poliser och skärpta straff. Men det är inte hela lösningen. Därför går vi moderater i Region Stockholm till val på en trygghetsmiljard som ska gå till 300 nya ordningsvakter, fler trygghetskameror och förstärkt trygghetscentral i kollektivtrafiken. Detta för att trygga våra resenärer, patienter och medarbetare när regeringen misslyckats.

Stabil grund i osäker framtid

Stockholmarnas hushållsekonomi är också viktig. Det är dyrt att vara stockholmare och situationen blir alltmer ohållbar med höga el- och bränslepriser. Köpkraften urholkas nu snabbt, vilket gör att behovet av breda skattesänkningar och stärkta pensioner är uppenbart.  

Samtidigt går vi mot en lågkonjunktur. Men jag känner mig trygg med att Region Stockholm har en ekonomi i balans tack vare en god hushållning. Det gör att vi kan lova att inte höja skatten och leverera sjukvård och kollektivtrafik av högsta kvalité även framöver. Regionens ekonomiska styrka gör det möjligt för oss att rikta fokus på att korta vårdköerna och bygga ut kollektivtrafiken. 

Vill fortsätta höja vårdbudgeten

För att klara sjukvårdsbehovet framöver måste vården fortsätta växa. Vi behöver öka resurserna till vårdcentralerna, rekrytera fler barnmorskor, satsa på att motverka barn och ungas psykiska ohälsa samt bygga ut med 200 nya vårdplatser för att korta väntetiderna på akutmottagningarna. 

Sedan 2006 har vi moderater fördubblat vårdbudgeten. Vi är garanten för att med ordning och reda i ekonomin alltid kunna prioritera kärnverksamheterna.

Vänsterblocket vill lägga ned närakuter och dra undan mattan för fristående vårdgivare så det blir mindre vård för stockholmarna. Det säger Moderaterna nej till.

Irene Svenonius (M), Finansregionråd

Region Stockholm är landets rikaste region, men vi har landets längsta väntetider på akuten. Det saknas vårdplatser och vårdpersonalen ropar på hjälp. I grunden handlar det om misskötsel av sjukvården och ekonomin.

Det räcker att titta på samtiden. 2020 räknade regionen in ett rekordår. På grund av oanvända statsbidrag från regeringen gick Region Stockholm med 5,6 miljarder i överskott. Samtidigt varslade Moderaterna hundratals läkare och undersköterskor.

Larmen avlöser varandra

Detta trots att vi befann oss i en pandemi och personalen gick på knäna. Den moderata regionledningen prioriterade annorlunda. Medborgarnas pengar gick till annat än vård.

Rekordåret följer ett mönster i Region Stockholm. Trots att medborgarna betalar den högsta regionskatten i hela Sverige kan inte vårdbehovet garanteras. Larmen på våra sjukhus avlöser istället varandra. Idag dör 25 personer varje år på Stockholms sjukhus till följd av de långa väntetiderna och bristen på vårdplatser.

Ta tillbaka kontrollen

Samtidigt blir vården allt dyrare i regionen. Idag betalar varje stockholmare 3000 kronor mer än vad man i genomsnitt gör i landet. En direkt konsekvens av politiska beslut fattade av en moderat ledning som i 16 år getts makten att styra över sjukvården men som fortsätter misslyckas.

Socialdemokraterna i Region Stockholm vill prioritera annorlunda. Vi går till val på att ta tillbaka kontrollen över sjukvården. Så att vårdens pengar går till vården och att vård kan ges efter behov. Det kommer kräva konkreta politiska reformer.

√ En historisk satsning på sjukhusen

Vi vill se en historisk sjukhussatsning på 3 miljarder över mandatperioden. Det motsvarar årslönerna för 1100 sjuksköterskor eller 1500 undersköterskor.

√ Fler kollegor och bättre villkor för personalen

Vi föreslår 33 åtgärder med konkreta förslag så som lönelyft, mer delaktighet och förbättrad schemaläggning för att förbättra villkoren. Det är dags att lyssna på vad vårdpersonalen behöver.

√ Rusta vårdcentralerna

Varje stockholmare ska få en fast husläkare. Vi vill satsa ordentligt för att se till så att läkaren på vårdcentralen känner dig och din sjukdomshistoria.

Den 11 september är det val. Då är det dags att göra upp med Moderaternas hantering av sjukvården en gång för alla.

Det räcker nu. Region Stockholm kan bättre.

Aida Hadžialić (S), oppositionsregionråd