"Tyvärr finns det inga handlingskraftiga politiker som har de rätta lösningarna för att stötta föräldrar och andra vuxna som vill få slut på dessa destruktiva beteenden", skriver Sudhagar Raghupathy. Bilden är från minnesplatsen för 12-åriga Adriana som sköts till döds den 2 augusti 2020. Foto: Privat/Sacharias Källdén

Debatt: Vi vill ha obligatorisk folkbildning för att få slut på gängskjutningarna

Varken högern eller vänstern har de rätta lösningarna på gängkriminaliteten. Det är dags att börja samarbeta. Vårt förslag är en obligatorisk folkbildning kring föräldraskap, psykisk ohälsa och rättigheter och skyldigheter, skriver Sudhagar Raghupathy, partiledare för nystartade Kunskapsdemokratiska partiet.

  • Publicerad 06:15, 28 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I den svenska kriminalpolitiska debatten ser vi olika brottstyper som uppmärksammas i media. Det handlar om gängskjutningar, våldtäktsfall mot kvinnor och barn, mord och narkotikabrott – listan är lång om man tittar i polisens statistik för januari-juni 2021.

Men vad har alla dessa brott gemensamt? De bottnar i att förövarna i grunden lider av psykisk ohälsa och mental instabilitet, men även brist på omdöme.

Varje mord, våldtäkt, gängskjutning etc skadar inte bara offret och dennes vänner och familj, utan även hela samhället omkring som lämnas i sorg och förtvivlan.

Även barn drabbas

Tittar vi på de senaste gängskjutningarna har ju även barn blivit drabbade. Senast var det Adriana, 12 år gammal, som av misstag sköts av gängkriminella. Det vore för enkelt att tro att gemene man inte drabbas av de kriminellas skjutningar.

Och som alltid när något av dessa avskyvärda brott sker samlas politiker och debattörer – samma som alltid – och är med i olika nyhetsinslag, debattprogram och intervjuas i tidningarna om hur deras politiska partier och ideologier skall lösa problemen.

De som tillhör vänstern debatterar om förebyggande insatser och mer skatteresurser, medan de till höger vill införa striktare lagar och högre straff. Sedan har vi en annan kategori som är högerpopulistiska debattörer och politiker som pekar på invandringens fel och deras kulturella arv.

Släppa stridsyxorna

Något högerfolk och vänsterfolk behöver förstå är att bägge lösningar behövs och det ena inte behöver utesluta det andra. De behöver släppa stridsyxorna och jobba tillsammans med både det förebyggande arbetet och skarpare lagar.

Därför grundade jag och flera andra för två år sedan ett nytt parti som inte står på den traditionella vänster-höger skalan.

Vårt nya parti heter Kunskapsdemokratiska partiet, och vårt mål är att upplysa och vägleda det svenska folket och alla andra som lever i vårt avlånga land om obligatorisk folkbildning kring psykisk ohälsa och ens rättigheter samt skyldigheter.

Skräddarsydd folkbildning

Medborgare i ett land som har en stabil mental hälsa och har en hög ansvarskänsla skulle aldrig skada sin medmänniska.

Vilka är det då som ska få denna folkbildning? Jo, alla som bor i Sverige och alla åldrar på olika språk som individen behärskar bäst.

Hur ska denna obligatoriska folkbildning ske praktiskt? Vårt förslag är att ansvaret skall ligga hos varje kommun, som ser till att de vuxna i kommunen går igenom en obligatorisk, skräddarsydd folkbildning som kan variera beroende på ålder, arbete, studier och om man har barn eller inte.

Är man förälder går man på en föräldrakurs, där det också kommer att ske ett integrationsöverskridande möte mellan svenskar och nysvenskar där man delar med sig av sina kunskaper och stöttar varandra så att barn och ungdomar inte hamnar snett utan blir samhällsnyttiga individer. Ingen förälder och vettig vuxen i Sverige vill se sina barn och unga skjuta varandra eller begå andra brott.

Finns fortfarande hopp

Många föräldrar jag pratat med och andra vuxna i Sverige vill se ett slut på dessa hemska brott. Men tyvärr finns det inga handlingskraftiga politiker som har de rätta lösningarna för att stötta föräldrar och andra vuxna som vill få slut på dessa destruktiva beteenden.

Får man med sig föräldrar och andra vuxna som brinner för de yngre i samhället så kommer vi att komma långt för att skapa ett tryggt och säkert Sverige.

Med kunskapens fackla i handen vill jag säga att även om mycket ser mörkt och dystert ut så finns det fortfarande hopp och en väg ut för att skapa ett tryggt och inkluderande Sverige.

Det bygger på att alla invånare i Sverige bestämmer sig för att lyssna och samarbeta med varandra för att skapa ett tryggt och säkert Sverige för oss alla.