Nästan var tionde tjej i årskurs 2 på gymnasiet svarar i Stockholmsenkäten att de har tvingats till sex eller blivit våldtagna. Det visar på ett enormt behov av att vuxenvärlden gör mer, skriver artikelförfattaren. Foto: Mostphoto

Debatt: Vi kräver att mer görs åt våld och övergrepp

Med samma kraft som samhället ställt om för att möta coronaviruset borde samhället ställa om för att få bort våldet och de sexuella övergreppen mot tjejer och kvinnor, skriver Alexandra Mattsson Åkerström (V), vice ordförande i Stockholms socialnämnd.

  • Publicerad 06:15, 5 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

En ökande andel unga flickor i Stockholm har tvingats till sex eller blivit våldtagna. Det handlar om var tjugonde tjej i årskurs 9 och nästan var tionde tjej i årskurs 2 på gymnasiet. Det här är otroligt upprörande och visar på att det finns ett enormt behov av att vuxenvärlden gör mer.

Det är den så kallade Stockholmsenkäten, som är en mätning som genomförs av Stockholms stad där ungdomar i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet får svara på frågor om bland annat brott och psykisk hälsa, som visar de här siffrorna.

Det är väldigt allvarliga resultat och det är tydligt att behovet av kraftfulla åtgärder är akut.

Vi i Vänsterpartiet vill därför att kommunen omedelbart genomför ett antal åtgärder för att stärka arbetet mot våld och sexuella övergrepp – utöver de rättsliga och polisiära åtgärder vi vill se beslutas om i riksdagen.

Våra krav är bland annat:

√ Öka resurserna till tjejjourerna och kvinnojourerna och säkra deras långsiktiga finansiering.

√ Förstärk ungdomsmottagningarna så att de har tid och möjlighet att bedriva ett förebyggande arbete och erbjuda stöd samt gruppverksamhet. Idag finns gruppverksamhet för tjejer utsatta för övergrepp på endast en ungdomsmottagning i staden.

√ Stärk sexualundervisningen i skolan.

√ Inrätta ett stödcentrum där unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp kan få stöd och hjälp med bland annat anmälan, rådgivning och stödsamtal på ett och samma ställe genom ett samarbete mellan kommun, region och polis.

√ Att kommunen utvecklar metoder och arbetssätt för att hitta och stödja personer med funktionsnedsättning som är utsatta för våld i nära relationer.

√ Att kommunen genomför utbildningsinsatser så att alla stadens medarbetare får relevant kunskap om våld i nära relationer, sexuellt våld och om samtyckeskultur.

√ Inrätta fler mellanboenden för våldsutsatta personer.

Det har sagts tidigare men våldet mot tjejer och kvinnor är en pandemi som kostar liv. Och med samma kraft som samhället ställt om för att möta coronaviruset borde samhället ställa om för att få bort våldet och de sexuella övergreppen.

Varje övergrepp som sker är ett övergrepp för mycket. Detta misslyckande måste få ett slut. Vi tjejer och kvinnor har rätt till vår trygghet!