Socialdemokraterna i Solna kräver en särskild utvärdering av de förhastade skolstängningarna. Alla inblandade kan redan nu se hur negativt nedläggningen av mellan- och högstadiet på Skytteholmsskolan påverkar eleverna.

Lärare slutar på löpande band och elevernas skolgång raseras. Föräldrar berättar om stor oro bland eleverna efter beslutet.

De enda som inte reagerar nu är de styrande skolpolitikerna från M, L, C, KD och MP i Solna. Enligt dem finns ingen anledning till oro, allt är i dag bra och kan bara bli bättre.

För oss andra är det högst oklart hur förutsättningarna kan bli bättre med det som föreslås: större klasser, färre lärare och mindre yta per barn. Det är också oklart varför skolorna stängs så snabbt, oöverlagt och med bristande faktaunderlag. Att tränga ihop fler och fler elever mitt i en pandemi är dessutom rent av farligt.

De styrande politikerna skjuter över ansvaret på skolornas personal att lösa den omöjliga situationen. Men hur de kunna göra det när de inte har rimliga förutsättningar?

Vi Socialdemokrater har krävt en särskild utvärdering av skolstängningarna. Men de styrande vägrar. De borde rimligtvis vilja ha kunskap om följderna av sitt beslut men blundar i stället.

Så frågan kvarstår, hur kan det bli bättre av att man sätter igång en skolkarusell? Det kan de styrande få chansen att bevisa med en särskild utvärdering.

Vi Socialdemokrater röstade nej till nedläggningarna av Skytteholmsskolans mellan-och högstadium samt nedläggningen av högstadiet i Bergshamraskolan.