Till alla tjänstemän och politiker i Stockholms stad som jobbar med stadsutveckling. Snart har ni detaljplanerat eller bebyggt varenda liten grön plätt i de närförorter som har tunnelbana, och om ni har slut på idéer för fler projekt så kommer här ett förslag från mig.

Varför inte bygga bostäder i mittremsan längs hela Karlavägen från Oxenstiernsgatan fram till Engelbrektsgatan? Och om inte det skulle räcka, så finns ju hela Narvavägen från Karlaplan fram till Strandvägen.

Gott plats på Valhallavägen

Och slutligen finns det även gott om plats på Valhallavägen där man kan bygga från Gärdet fram till Sofiahemmet. Jag lovar att de lägenheterna kommer att bli bra mycket mer attraktiva än till exempel 120 hyreslägenheter i Ormkärr är.

Jag tror att om ni bygger i motsvarande höjd som de omkringliggande husen eller varför inte ytterligare några våningar, så skulle ni komma bra mycket närmare de 148 000 lägenheterna som ni har lovat er själva.

Behöver inte dutta

Då skulle ni inte heller behöva dutta med 120 lägenheter där och 90 där.  Allt jobb med samråd för varje område och allt arbete med de efterföljande detaljplanerna skulle kunna undvikas till förmån för ett enda enda stort projekt med en detaljplan.

Och vi boende i förorterna skulle inte konstant behöva oroa oss för att få vår närmiljö totalt sönderbyggd!