För en tid sedan uppmärksammades att kommunpersonal som fått sluta till följd av brottslighet eller andra grova övertramp, många gånger inte haft några problem att hitta nya anställningar inom offentlig sektor. I ett antal fall har kriminella handlingar som exempelvis stölder från äldre, sedan kunnat fortgå på nästa arbetsplats.

Detta är förstås ett stort misslyckande och visar på behovet av bättre bakgrundskontroller av de som nyanställs inom äldreomsorgen, där brott och misskötsamhet drabbar en särskilt utsatt grupp.

Var tredje fick nytt jobb

Enligt en nyligen gjord undersökning lyckades en tredjedel av kommunanställda som tvingats bort efter grav misskötsamhet, inom ett år gå vidare till andra offentliga tjänster inom samma yrken.

Undersökningen avser visserligen en annan del av Sverige, men det finns inget skäl att anta att problematiken inte skulle vara utbredd även i resten av landet.

Hade kunnat avslöjas

I Stockholm avslöjades nyligen att en brottsmisstänkt kvinna anställts som undersköterska inom hemtjänsten på falska meriter. Kvinnan har arbetat i flera kommuner och hade kunnat avslöjas tidigare om korrekta bakgrundskontroller genomförts.

Ansvaret för detta vilar på den socialdemokratiska regeringen, som skyndsamt borde ha ändrat lagen istället för att låta utredningen från 2019 i frågan fortsätta samla damm.

Krav på regeringen

Som äldreborgarråd i Stockholms stad kräver jag därför:

Att arbetsgivare inom äldreomsorgen får möjlighet att stämma av mot polisens belastningsregister när ny personal ska anställas. Idag finns ett sådant regelverk inom verksamheter som berör barn, och borde även omfatta äldreomsorgen.

Att det blir möjligt för arbetsgivare inom äldreomsorgen att ta del av polisens misstankeregister. Med en sådan ordning hade den falska undersköterskan aldrig blivit anställd i Stockholms hemtjänst.

Behöver bättre stöd

Inom vissa verksamheter som vänder sig till barn, till exempel hem för vård eller boende (HVB-hem), ställs krav på utdrag ur både misstankeregistret och belastningsregistret inför anställning. Det är dock bara misstankar som föranlett åtal som finns med i utdragen, och endast de som faktiskt erbjuds anställning måste inkomma med uppgifter.

Chefer inom äldreomsorgen behöver dessutom få bättre stöd från sina förvaltningars administrativa delar när de anställer. Omsättningen av personal är betydande och fler granskande ögon måste till för att hantera flödet av jobbansökningar korrekt.

Rättssäkerheten ska värnas

I Stockholm arbetar vi för att antalet anställda per chef ska minska, så att cheferna får bättre överblick och närmare kontakt med verksamheterna.

Oärliga, vårdslösa och kriminellt belastade människor ska aldrig kunna anställas att arbeta inom äldreomsorgen. Med det sagt, måste åtgärderna vi föreslår givetvis utformas med omsorg så att rättssäkerheten värnas och oskyldiga inte påverkas negativt.

Måste gå att lita på

Äldre behöver skyddas från vårdslöshet och brott i sina relationer till det offentliga, som måste gå att lita på i alla lägen. Socialdemokraterna har under sin tid i regeringsställning inte brytt sig om att göra verklighet av den utredning som ger kommunerna de verktyg vi behöver för att säkerställa att äldreomsorgen går att lita på.

Vid ett borgerligt maktskifte kan dock den nya lagstiftningen äntligen bli verklighet.