Chockhöjningen av tomträttsavgälden som slår hårt mot de runt 100 000 stockholmare som bor i bostadsrättsföreningar med tomträtt står ännu fast. Det är ett politiskt svek då Moderaterna inför förra valet tydligt ville stoppa höjningen.

Vi förväntar oss att Moderaterna ska stå för det man sagt. När Moderaterna i Stockholm stad nu samlas till stämma ska frågan debatteras. Fatta det rätta beslutet och ställ er bakom förslagen om att ändra systemet och stoppa chockhöjningen.

Tomträttsuppropet bildades för att rikta uppmärksamhet mot hur Stockholm hanterar alla som bor i bostadsrätt med tomträtt. Vårt mål är ett system som är transparent och förutsägbart. Ett system som inte leder till chockhöjda avgifter med jämna mellanrum. Ett system där reglerna ändras så att bostadsrättsföreningar har reella och praktiska möjligheter att köpa den mark våra bostäder är byggda på.

Det ska inte stoppas av politisk prestige eller av regler som missgynnar bostadsrätter jämfört med småhus med tomträtt. Allt detta är möjligt.

Om viljan finns

Stockholm stad kan om viljan finns minska den börda som tomträttsavgälden utgör. Inom ramen för gällande lagar kan Stockholms regler bli både transparenta och förutsägbara. Chockhöjningar kan ersättas av årlig indexering med ett tak för att undvika det värsta.

Friköp kan underlättas genom att likabehandla de som bor i bostadsrätt med de som bor i småhus. Friköp kan uppmuntras genom att politiken säger ja som huvudregel och slopar dagens politiska prövning som oftast slutar med blockeringar.

Detta är frågor vi för dialog med Stockholm stad om. Vi möter beslutsfattare och tjänstemän för att diskutera dessa rimliga reformer som gynnar både oss stockholmare och Stockholm stad. Dessa är också frågor som ska debatteras på Moderaterna i Stockholm stads förbundsstämma den 9 oktober.

Ni kan göra skillnad

Vi uppmanar därför Moderaterna i Stockholm stad och alla ombud på stämman att inte missa chansen att visa för alla som bor i bostadsrätt med tomträtt att Moderaterna menar allvar. Stå upp för den politik ni lovade förra mandatperioden. Visa att ni inte kommer att svika 100 000 stockholmare. Ställ er bakom förslagen som ligger på stämman. Ni kan göra skillnad.Deklarera att Moderaterna vill förändra systemet, göra det transparent och förutsägbart, säkerställa att chockhöjningar undviks och underlätta för bostadsrättsföreningar att friköpa mark. Svik inte oss med tomträtt igen.

Styrelsen i Tomträttsuppropet,