Rysslands invasion av Ukraina har skapat ofattbart lidande och miljontals människor har flytt landet. I Stockholm tar vi vårt ansvar och välkomnar de ukrainska flyktingar som söker sig hit. Redan från invasionens första dag har vi aviserat att vi varit redo att ta emot flyktingar, och därefter bistått migrationsverket med boendeplatser för de som söker sig hit.

Behövs tydlig strategi

Flyktingar förtjänar att mötas med en plan för hur de ska kunna komma i arbete. Även om vi hoppas att kriget tar slut så snart som möjligt, vet ingen hur länge det kommer pågå och hur länge ukrainska flyktingar kommer vara kvar i Sverige. Därför måste det finnas en tydlig strategi för hur flyktingarna ska komma i arbete och kunna försörja sig själva.

Flyktingar från Ukraina omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet, som aktiverades av EU efter Rysslands invasion. Direktivet innebär att det går snabbare att bli beviljad uppehålls- och arbetstillstånd för de personer som omfattas av det. I Anders Ygemans Sverige har ukrainska flyktingar rätt till en dagsersättning på 71 kronor.

Egen försörjning

Det är uppenbart att det inte är en kortsiktig eller långsiktig lösning att kunna leva på en så låg ersättning under potentiellt flera år framöver. Vägen framåt måste istället gå via egen försörjning. Därför satsar Stockholms stad nu 37 miljoner kronor för att bland annat hjälpa flyktingarna att hitta ett jobb och en väg in i det svenska samhället.

Om regeringen menar allvar med att ”alla som kan arbeta ska arbeta” måste man givetvis göra mer än att ge arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram information till ukrainska flyktingar om hur man hittar jobb. Det måste finnas en bättre och mer konkret plan för hur flyktingarna ska komma i arbete.

Stockholm visar vägen

Vi kan helt enkelt inte ha tiotusentals ukrainska flyktingar som lever på 71 kronor om dagen utan jobb eller en reell plan för hur man ska komma i arbete. Ändå är det precis vad som kommer att hända om regeringen inte gör mer här och nu. Medan regeringen drar benen efter sig visar Stockholm vägen genom:

√ Enkla kontakter med svenska myndigheter. Stockholms stads Welcome House där ukrainska flyktingar kan komma i kontakt med flera olika myndigheter på en och samma plats och även möta arbetsgivare och föreningsliv som ger kontakter i svenska samhället.

Här satsar vi på att genomföra kompetenskartläggningar och kunna matcha personerna med jobb. Men även arbetsförberedande aktiviteter såsom stöd med att skriva CV och intervjuträning. 

√ Snabb väg till jobb. Stockholms stad förstärker nu Integrationspakten, som är ett medlemsnätverk av företagare, arbetsgivare och organisationer, som syftar till att korta vägen till jobb genom att samarbeta med alla som skapar arbetstillfällen i Stockholm.Inom ramen för Integrationspakten har flera företag redan aviserat att man är beredda att erbjuda jobb åt de flyktingar som kommer till Stockholm. 

√ Språkträning tillsammans med studieförbund och arbetsgivare, eftersom regeringen valt att implementera massflyktsdirektivet utan tillgång till svenska för invandrare (SFI). Tyvärr inser regeringen inte studieförbundens potential och tillför inga resurser i vårbudgeten.

Vi vet att undervisningen i svenska som studieförbunden redan är i full gång med kan förstärkas tillsammans med branscher som har kompetensbrist, bland annat genom nätverket i Integrationspakten. Till exempel kommer vi i Stockholm komplettera undervisningen med korta, praktiska yrkesutbildningar samt matchning mot arbetsgivare. 

√ Modersmålsundervisning och studiehandledning i ukrainska och ryska. För att ukrainska gymnasie-, grundskole- och förskoleelever ska kunna integreras i den svenska skolan och i det svenska samhället behovs tillgång till tolkar som talar både ukrainska och ryska.

Därför förbereder vi oss nu för att – vid behov – kunna skala upp modersmålsundervisning och studiehandledning i ukrainska och ryska. Vi ska dessutom kunna dra nytta av de ukrainska lärare som flyr hit.

En konkret kedja

Sammantaget kan vi med våra åtgärder se till att nyanlända tidigt får kontakt med myndigheter via Welcome House, nyttiga språkkunskaper via studieförbunden, god tillgång till tolkar och kontakt med arbetsgivare via Integrationspakten. Det är en konkret kedja som kommer att ge ukrainska flyktingar en tydlig väg in i det svenska samhället.

Så ska Stockholm se till att flyktingarnas tid i Sverige blir så bra som möjligt. I Stockholm tar vi vårt ansvar för att de som kommer hit också ska komma i arbete. Vi hoppas att regeringen omgående gör detsamma.