Ännu en ung man har skjutits till döds i Skarpnäck och en skottskadats. I vår stadsdel där vi alla ska känna oss trygga på väg till skolan, jobbet och fritidsaktiviteter.  Nu får det vara nog, menar Skarpnäcksborna och vi håller med.

Ofta hörs politiker tävla i vem som vill göra mest för att öka tryggheten. Fler poliser, snabbare påföljd lyfts ofta fram. Ja, det är viktigt att polisens resurser och kapacitet stärks. Men vi kan också göra skillnad på stadsdelsnivå om vi börjar prioritera sådant som skapar trygghet och motverkar brottens orsaker.

Många bra insatser

Vad kan vi som medborgare göra, vad kan vi som fritidspolitiker i Skarpnäck göra? Skarpnäckborna har redan börjat arbetet, samlats och diskuterat i Kulturhuset - flera förslag lyfts nu fram.

Vi kan konstatera att många bra insatser redan finns i stadsdelen – Skarpnäckslyftet med områdesvärdar, avhopparverksamhet, samarbete skola, socialtjänst och polis – för att nämna några.

Håller inte längre

Men det räcker inte. Skarpnäck är den enda stadsdelen som saknar uppsökande fältassistenter. Trots att den grönblå majoriteten i stadshuset flera gånger lovat fältassistenter i alla stadens stadsdelar. Det håller inte längre.  

Vi socialdemokrater kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver satsa både på förebyggande arbete och poliser som samarbetar med skolan, socialtjänsten och civilsamhället.

Där ungdomarna finns

Det behövs kameror och ordningsvakter, visst. Men framför allt måste även Skarpnäck anställa fältassistenter. Fältassistenter som arbetar uppsökande på stadsdelens skolor, på fritidsgårdarna och ute, där ungdomarna finns.

Enbart uniformerade ordningsvakter löser inte problemet. Ska vi ta frågan om förebyggande arbete på allvar behövs utbildad personal som arbetar utifrån evidens och beprövade färdigheter som arbetar uppsökande, främjande, förebyggande och relationsskapande. I fjol gick stadsdelen med överskott på 15,5 miljoner. Skarpnäck har inte råd att spara på våra barn och ungdomar.

Grönblåa röstar ner

Vi ser och vill värna de medborgerliga initiativ som nu växer fram i vår stadsdel, tillsammans kan och måste vi göra mer. Socialdemokraterna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd har under hela mandatperioden föreslagit införande av fältassistenter. Förslag som vi budgeterat för. Men den grönblå majoriteten har under hela mandatperioden röstat ner våra förslag.

Det är dags för Skarpnäck att sluta spara och börja satsa på våra barn och unga!