Passagenhuset på Regeringsgatan 44 ska nu rivas och ersättas med en ny byggnad – ett ohållbart beslut, tycker Cecilia Obermüller (MP). Foto: Miljöpartiet

Debatt: Sluta riva fungerande byggnader i Stockholms city

Vi har klimatrelaterade utmaningar framför oss och behöver minska materialanvändning och energiförbrukning. Att i det läget riva funktionsdugliga byggnader är inte hållbart, skriver Cecilia Obermüller (MP).

  • Publicerad 06:15, 28 mar 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Huset har en kraftfull fasad och en intressant historia.

Nu ska ytterligare en byggnad i Stockholms innerstad rivas och på stadsbyggnadsnämndens möte den 24 mars ges det bygglov till en ersättningsbyggnad på platsen. Det gäller Passagenhuset på Regeringsgatan 44.

Miljöpartiet i Stockholm är kritiska, och motsätter sig att den av Bengt Lindroos ritade byggnaden från 1973 rivs. Vi vill att den ska bevaras utvecklas och fortsätta att användas. Sluta riv fullt fungerade byggnader bara för att öka kontorsyta i city!

Ritade också Kaknästornet

Huset har en särpräglad och kraftfull fasad och en intressant historia och är ett arv efter en av våra mest kända (nyligen avlidna arkitekter Bengt Lindroos) vars mest kända Stockholmsbyggnad troligen är Kaknästornet. 

Utöver att byggnaden av kulturmiljöskäl bör bevaras finns även klimatskäl.

Klimatrelaterade utmaningar

Vi har klimatrelaterade utmaningar framför oss. Miljöpartiet vill minska materialanvändning och energiförbrukning. Att riva funktionsdugliga byggnader är något vi måste sluta med. Funktionsdugliga byggnader bör inte rivas.

Stadsbyggnadsnämnden biföll rivningslov den 21 oktober – Miljöpartiet reserverade sig mot detta beslut i konsekvens med tidigare beslutsförslag från oss, och nu är det dags att bevilja bygglov för en ny byggnad på platsen. Det är inte hållbart!