Med all önskvärd tydlighet har Sverigedemokraterna visat vad deras vision för Stockholm är: en tyst, steril och död parkeringsöken där bilen ska fram till varje pris, skriver Jonas Naddebo (C). Foto: Roland Magnusson Mostphotos/Pressbild

Debatt: SD:s bilfixering gör hela stan till en öken

SD är emot allt vad miljö- och klimatåtgärder heter och slår ner förslag som gör det bättre för gående och cyklister. Bilen ska fram till varje pris. Det hög tid att Sverigedemokraterna ställs till svars för sin stadslivsfientliga politik, skriver Jonas Naddebo (C), stadsmiljöborgarråd i Stockholm.

  • Publicerad 06:15, 25 mar 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Med fötterna envist stampande på fel sida av sekelskiftet, kämpar SD förgäves för bilens hegemoni.

Sverigedemokraterna i Stockholm är ett parti som agerar konsekvent. Med all önskvärd tydlighet har Sverigedemokraterna, gång efter annan, visat vad deras vision för Stockholm är: en tyst, steril och död parkeringsöken där bilen ska fram till varje pris.

Stockholmarna älskar sina grönytor. Ute i naturen finner vi ro och stillhet, rörelse och motion. Under pandemin blev vårt behov av natur- och grönområden väldigt tydligt. Många stockholmare hittade ut till naturen, och trycket på våra parker och naturreservat ökade.

Talar sitt tydliga språk

Vi svarade upp med ökade resurser för städning, belysning och skadedjursbekämpning. Helt i linje med Centerpartiets politik och satsningar på ett grönare, skönare och mer levande Stockholm, där vi bevarar Stockholms grönytor och gör det enklare och säkrare att välja cykel, gång eller kollektivtrafik framför bilen.

Hur ser Sverigedemokraternas stadsmiljöpolitik ut? Den enda 2022-satsning som finns är på grannsamverkan mot brott. Och vad gäller miljöpolitiken talar SD sitt tydliga språk: man är emot allt vad miljö- och klimatåtgärder heter, man är emot miljözoner och ökade krav på minskad fossilanvändning. Satsningen Grönare Stockholm är SD emot. Sommargågator ska inte förlängas och utvecklas. Bilen ska fram, till varje pris.

Olagliga byggplaner

Stockholm växer, och där vi vill bygga på höjden för att bevara stadens grönytor, vill Sverigedemokraterna att Stockholm växer på bredden, eller rättare sagt: bebygga Stockholms grönområden. Inte nog med det, SD vill också bygga i självaste Nationalstadsparken, ett älskat friluftsområde som dessutom är en viktig spridningskorridor för djur och natur. Tvärtemot vad Stockholmarna vill och vad forskningen säger, och dessutom olagligt (Mitt i 22 oktober 2021).

Med fötterna envist stampande på fel sida av sekelskiftet, kämpar SD förgäves för bilens hegemoni. SD säger sig värna bilen, men de slår även ner förslag som gör det bättre för gående och cyklister som inte ens inkräktar på bilismen.

Prioriterar parkeringsplatser

I trafiknämnd efter trafiknämnd motsätter sig SD allt vad satsningar på cykel, gång och säkerhet i trafiken heter. Delar av Götgatan ska stängas för cyklar, och breddas så att fler bilar får plats. Västerbron ska inte rustas upp genom en breddning av gång och cykelbanor.

Framkomlighetssatsningar och främjandet av cykel, gång- och kollektivtrafik avslås, till förmån för bilar och parkeringsplatser. Bättre och säkrare cykelpendlingsstråk och gångtunnlar? Nej tack. Så fortsätter det.

Bortsett från all annan avskyvärd politik detta parti står för, är det hög tid att Sverigedemokraternas stadsmiljöpolitik synas och att de ställs till svars för sin stadslivsfientliga politik.