Pandemin. De med kroniska lungsjukdomar är en särskilt utsatt riskgrupp för covid-19. På bilden utbildas personal i att använda utrustningen för coronapatienter. Foto: Arkivbild: Christian Lärk

Debatt: "Satsa på fysisk aktivitet till personer med lungsjukdom"

Att leva med kronisk lungsjukdom innebär att hela tiden vara på sin vakt, inte minst nu under pandemin. En ny undersökning av Riksförbundet HjärtLung visar att var fjärde medlem någon gång har avstått från att söka vård de ansett sig behöva under coronapandemin. Därför vill länsföreningen nu att politiker satsar på förebyggande fysiska aktiviteter för denna grupp.

  • Publicerad 06:00, 26 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under november genomför Riksförbundet HjärtLung sin kampanjmånad Lungmånaden. Över hela Sverige genomför vi vanligtvis massor av aktiviteter som kommer personer med lungsjukdomar till del. Men i år är inget vanligt år. Corona-pandemins utbredning har påverkat oss alla, men inte minst personer som lever med allvarlig lungsjukdom.

Att leva med en kronisk lungsjukdom innebär att man hela tiden måste vara på sin vakt så att inte sjukdomen försämras. En försämring kan innebära ett stort behov av sjukvårdsinsatser, inte sällan akut. Här fyller rehabilitering ett viktigt behov. Tillgång till en bra rehabilitering innebär möjligheten att undvika att bli sämre i sin lungsjukdom. Det är bra för patienten och det sparar sjukvården dyra akutinsatser.

Alla måste hjälpas åt

Under våren och sommaren har många sjukvårdsbesök ställts in. Det är förståeligt att prioriteringar måste göras under en pandemi och vi måste alla hjälpas åt för att se till att vi håller oss friska så att sjukvården klarar av sitt uppdrag. Samtidigt måste vården finnas där när man behöver den.

Riksförbundet HjärtLung har med hjälp av Mistat AB genomfört en medlemsundersökning som visar att var fjärde medlem någon gång har avstått från att söka vård de ansett sig behöva under coronapandemin. Bland personer med tre eller fler kroniska sjukdomar är samma siffra fyra av tio.

Fysisk aktivitet har minskat

Vi ser också att den fysiska aktiviteten har minskat. 55 procent av kvinnorna och 47 procent av männen svarar att de är något eller mycket mindre fysiskt aktiva. Vi oroas av detta då vi vet att fysisk aktivitet är a och o för många med en kronisk diagnos.

Vi räknar med att våra regionpolitiker i region Stockholm ar vår oro på allvar och satsar mer på rehabiliterande insatser. Satsa också på samarbete mellan sjukvården och våra patientföreningar. Vi kan göra mycket för att hjälpa personer med kronisk sjukdom att både få mer kunskap om hur man lever med sin sjukdom och att hålla sig fysiskt aktiva.

De insatser som görs nu kommer att rädda liv i framtiden.