Vänsterstyret kör Region Stockholms ekonomi i botten med 3.5 miljarder i underskott. Situationen för akutsjukhusen var så pass illa att det krävdes ett räddningspaket från Socialdemokraternas egen budget. Vad som dock inte är känt än är att Socialdemokraternas underskottsbudget slår med kirurgisk precision mot kvinnosjukvården, skriver Charlotte Broberg (M)

Under Moderaternas 16 år vid makten har vi genomfört stora satsningar på kvinnosjukvården. I budgeten för 2022 öronmärktes extra resurser till att stärka kvinnosjukvården. Nu monteras i stället kvinnosjukvården ner efter det socialdemokratiska budgetkaoset. I stället för att se ökade satsningar och vidare utveckling av kvinnosjukvården kommer satsningarna att lysa med sin frånvaro trots löfteskavalkad från Socialdemokraterna i valrörelsen.

20 års arbete förgäves

Södersjukhuset är ett tydligt exempel på hur vänsterstyrets budget slår undan benen för kvinnors tillgänglighet till vård. Södersjukhuset har varslat om neddragningar av vårdplatser kopplat till kvinnosjukvården 20 vårdplatser som kommer försvinna redan i år. Samtidigt ska Akutmottagningen för våldtagna monteras isär. Det innebär att möjligheten att erbjuda en samlad vård efter våldtäkt begränsas. Det är nästan två decenniers arbete som riskerar att tillintetgöras. 

Under februari har larmrapporter om hur barnmorskor lämnar förlossningsvården duggat tätt. Det gick till och med så långt så en förlossningsavdelning på Karolinska Huddinge stängde på grund av personalbrist. Att inte kunna garantera födande kvinnors sjukvård är inte värdigt. Samtidigt monteras program för förlossningsrädda ner. När allt detta sker framför ögonen på vänsterstyret väljer dem att gömma sig bakom verksamhetschefer i stället för att ta ansvar och lösa situationen.

Vänsterstyret har också satt i gång särskilda budgetuppdrag som ska begränsa kvinnosjukvården i Region Stockholm. Detta innebär att över 40 specialiserade gynekologimottagningar riskerar att avvecklas. Vänsterstyret har redan stängt än mottagning i Upplands Väsby vilket innebär att kvinnor som bor i Väsby måste resa över hela regionen för att hitta en ny gynekolog som de känner sig trygg med. Dessutom ska vården för de med långvariga smärt- och utmattningssyndrom läggas ned. Av patienterna är cirka tre av fyra kvinnor, varav många har barn med NPF diagnoser.

Tonaliteten i valrörelsen var hög och Socialdemokraterna löfteskarusell gick ingen obemärkt förbi. Nu står vi här med en underskottsbudget som slår med kirurgisk precision mot kvinnosjukvården och de socialdemokratiska vallöftena tycks ha gått upp i rök. Nu ser vi i stället att kvinnosjukvården i snabb takt, steg för steg monteras ned.

Resurser som skulle gått till kvinnohälsa går nu till en miljardrullning av konsultnotor och ökad administration. Att prioritera systemet över patienterna är alltid fel. Moderaterna kräver att nerskärningarna stoppas.