Även på Karolinska Huddinge har det under året forskats på vaccin mot covid-19. I januari förväntas vaccineringen av äldre på äldreboenden komma igång. Foto: Åsa Sommarström

Debatt: "Region Stockholm är redo att vaccinera"

Målet är att så många som möjligt av regionens invånare vaccinerar sig mot covid-19, skriver den grönblåa majoriteten i ett debattinlägg samma dag.

  • Publicerad 06:30, 8 dec 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

År 2020 kommer att gå till historien som året då hela världen drabbades av Coronapandemin. Virusets utbredning innebär stora påfrestningar för hälso- och sjukvården. Vårdpersonalen gör ovärderliga insatser för att vårda och rädda liv.

För att få ett slut på pandemin är framtagandet av ett covid-19-vaccin avgörande. I många länder, inklusive Sverige, har arbetet med att få fram ett verksamt vaccin pågått alltsedan covid-19 blev ett faktum. Det ser ut som att vi kan få mindre leveranser av ett verksamt vaccin redan till jul. I januari förväntas vaccineringen av de allra sköraste sätta igång. Region Stockholm är redo. Sedan i våras har det pågått ett arbete med en vaccinationsplan som innebar att planera för hur Region Stockholm bäst kan vaccinera länets invånare, när ett effektivt vaccin i storskalig produktion finns tillgänglig på marknaden.

Äldre och riskgrupper först

Målet är att regionens invånare ska ges möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 och att de med störst behov ska prioriteras enligt Folkhälsomyndighetens direktiv. Utöver de äldre och riskgrupper kommer personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer med allvarlig risk för covid-19 att prioriteras.

Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig. För att alla människor ska ha den möjligheten fattar Regions Stockholms fullmäktige idag beslut om att vaccinationen kommer att vara avgiftsfri för våra invånare. Det är en viktig förutsättning för en jämlik vård och hög vaccinationstäckning i regionen.

Levereras stegvis

Vacciner kommer att levereras stegvis i begränsade volymer till Sverige. Förberedelser för regionens mottagande och logistik är i full gång.

Vår ambition är att vid kommande vaccinering i möjligaste mån använda samma struktur och organisation som används för genomförande av vaccinationer mot säsongsinfluensan. Målet är att genomföra vaccinationerna på ett smittsäkert sätt och så snabbt som möjligt. Redan i somras fattades beslut om att coronavaccinering skulle inkluderas i vårdval vaccin, vilket innebär att 450 olika vårdgivare kommer kunna vaccinera i Stockholmsregionen. Det är samma verksamheter som idag utför vaccinationer mot säsongsinfluensan samt vårdgivare inom vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och sjukhus. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att kunna vaccinera sig – men vi börjar med de prioriterade grupperna vilket innebär att vaccinatörerna som idag vaccinerar de prioriterade grupperna för säsongsinfluensa också kan komma att få del av vaccinet först.

Invänta inte drop-in

Vid vaccinering av samtliga invånare över 18 år kan å andra sidan behövas en utökning av antalet vaccinatörer. Vårt huvudscenario är att tillgång till vaccin i Sverige under första 6 månaderna kan vara den begränsande faktorn, men regelbunden analys kommer göras för att kunna parera om förändringar sker som påverkar detta.

Vårdgivare behöver säkerställa att vaccinationsmottagningen anpassas utifrån rådande läge och att vaccinationsverksamheten organiseras på ett smittsäkert sätt. Ett exempel är att inte använda drop-in tider utan bara använda bokade tider. Planering pågår nu för att ge stödjande rutiner för det arbetet.

Region Stockholm står redo inför den kommande vaccinationen. Vi har upprepat bett stockholmarna om att hålla i och hålla ut och tror att en kommande vaccinering är ljuset i tunneln. Nu lämnar vi snart en mörkt 2020 bakom oss och står rustade och redo att inleda 2021 med hopp och framtidstro.