Strandnära områden vid Vallentunasjön bör bevaras obebyggda, menar Initiativet Rädda naturen vid Vallentunasjön. Foto: Åsa Sommarström

Debatt: Rädda naturen vid Vallentunasjön!

Den så kallade Skrotskogen och Vallentunasjöns strandnära grönområden måste skyddas från bebyggelse. Det menar initiativet Rädda naturen vid Vallentunasjön i en debattartikel.

  • Publicerad 14:26, 4 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Plötsligt dimper det ner i brevlådan, ett vykort om exploateringsplaner vid Vallentunasjöns stränder i Täby kyrkby. Företaget Stadsbyggnadsbolaget vill med ledande frågor få in webbsvar om hur området, som idag utgör en central rekreationsyta för kyrkbyborna, kan bli “mer tillgängligt” och “mindre otryggt” genom att bygga ett nytt bostadsområde endast 100 meter från stranden.

Området är markerat som skyddsvärt

Men planerna är kanske bara ett sidospår till kommunens och Täby församlings planer att jämna den angränsande, älskade Skrotskogen i Täbyberg med marken för att bygga bostäder. Planerna framgår på kommunens hemsida, men i det pågående samrådet om Täbys översiktsplan som ska styra framtida exploateringar är området markerat som skyddsvärd skogsmark. Där står också att “den övergripande grönstrukturen bevaras och utvecklas med fokus på biologisk mångfald, funktionella spridningssamband och Täbybornas närhet till naturen”. 

Vi har investerat våra pengar och relationer i kyrkbyn för att ha nära till naturen.

Vi är många som, trots pendlingsproblem, valt att bosätta oss i det småskaliga och lantliga Täby kyrkby för att ha nära till den orördhet och ostördhet som ännu finns kvar här. Vi har investerat våra pengar och relationer i kyrkbyn för att ha nära till naturen. 

Vallentunasjön är ett unikt kulturlandskap rikt på fornlämningar och naturen på sjöns östra strand har höga natur- och friluftsvärden. Här hämtar dagligen löpare, barnfamiljer på utflykt, fiskare, orienterare och skolbarn kraft i den undersköna naturen som ligger i nära anslutning till Roslagsleden.

Vi kräver att naturen skyddas

Vi kräver att kommunen ärligt redovisar sina avsikter i den översiktsplan som Täbyborna nu har möjlighet att påverka via bland annat en webbenkät till och med söndag 7 mars. Vi kräver att naturen vid Vallentunasjön skyddas för nuvarande och kommande generationer!