Anställda säger upp sig en efter en vilket har lett till en personalbrist med försenade och inställda avgångar till följd. Skälet till detta är främst den bedrövliga arbetsmiljön inom verksamheten.

 Efter årsskiftet står det klart att tågvärdarna på pendeltågen ska bytas ut emot kameror. Beslutet fattades av det tidigare styret i Region Stockholm, i motsats till Sverigedemokraternas ställningstagande. Att tågförarna ska behöva kontrollera massvis av kameror leder till minskad säkerhet jämfört med att få understöd i detta arbete. Många tågvärdar känner nu oro över huruvida de kommer att få behålla jobbet när beslutet träder i kraft. Det nya röda styret i Region Stockholm hävdar att de pausat processen i väntan på en utredning. Det råder dock otydlighet kring om beslutet kommer fullföljas eller inte. 

Vi har pratat med förarna

När Sverigedemokraterna besökte tågvärdarna på T-centralen delade alla samma uppfattning: MTR som arbetsgivare rankas som undermåliga bland de tågvärdar vi talar med. De bekräftar även säkerhetsaspekten och menar att beslutet är en dålig lösning. Lokföraren kan inte enskilt ha uppsikt över plattformen via kameror och samtidigt föra tåget framåt. När vi frågade om vi fick ta bilder ryggade alla tillbaka då verksamheten lyder under en osagd tystnadskultur.  

 Att pendeltågen i Stockholm rullar under kinesisk flagg ställer Sverigedemokraterna sig kritiska till. Våra svenska värderingar samt synen på arbetsmiljö skiljer sig helt från den i Kina. Det är nu upp till bevis om det nya röda styret kan lyckads backa från beslutet och säkra tågvärdarnas framtid. Vi tror det när vi ser det.