I Storstockholm bor det 2,4 miljoner personer. Över 2 miljoner av dessa bor utanför tullarna.

MP föreslår ett förbud redan år 2026 för alla bilar utom laddbara bilar i en zon som ramas in av Tegnergatan i norr, Birger Jarlsgatan i öst, Slussen i syd och Klara sjö i väst (se illustration).

Tegnergatan och Birger Jarlsgatan ligger utanför zonen, liksom Centralbron, Klarastrandsleden, Klarabergsviadukten och Blekholmsgatan. Klaratunneln omfattas av den föreslagna elbilszonen.

Besöka kulturinstitutioner

I Tyresö och Värmdö där vi är kommunpolitiker är 92 procent av bilarna annat än laddbara och skulle alltså inte få köra in i den föreslagna zonen. De problem som skapas för våra invånare är representativa för de två miljoner som bor utanför tullarna.

Även om andelen elbilar kommer att vara högre år 2026 innebär MP:s förslag en oacceptabel inskränkning i våra kommuninvånares liv. I zonen ligger flera av de stora P-hus (Galleriangaraget t ex) som är centrala för många som åker bil in på kvällen för att t ex besöka någon av de kulturinstitutioner vi betalar via skattsedeln (bl a Operan).

Klaratunneln förbjudet område

Sveavägen blir också förbjudet område trots dess centrala roll som förbindelse till flera populära destinationer. Klaratunneln som bl a är en central länk mot östra Stockholm blir förbjudet område. Vasagatan likaså.

Vad den urbana eliten i sina dyra bostadsrätter i innerstaden måste inse är att Stockholm är alla stockholmares stad. En familj från Tyresö eller Värmdö har också rätt att på rimliga villkor besöka och röra sig i centrala Stockholm. Där ligger våra gemensamma politiska och kulturella institutioner. Livskvaliteten för de som bor utanför tullarna är lika viktiga som för de som bor i innerstaden.

Ett uttryck för förakt

Därför är Miljöpartiets förslag oacceptabla. I linje med riksdagens vetenskapligt baserade klimatpolitik kommer bilismen snart att vara utsläppsfri när hushållen haft rimlig tid på sig att byta till elbilar och priserna på dessa har sjunkit. Att redan år 2026 förbjuda majoriteten av invånarna i kranskommunerna att köra bil i centrala Stockholm är ett uttryck för förakt mot dessa.