Det finns nog en ganska vitt spridd uppfattning i övriga Sverige att Stockholms vägnät är prioriterat. Och det är riktigt att E4:an och Essingeleden har en hög underhållsprioritering. Men Stockholm är större än Essingeleden.

Faktum är att andelen av Stockholms län som definieras som landsbygd är lika stort som hela Blekinge. Det finns med andra ord en stor del lågtrafikerade vägar även i Stockholms län, vägar som får stå tillbaka i prioriteringen när pengarna tryter.

Rekordmånga människor

Visst borde det vara en självklarhet att underhålla och förvalta det statliga vägnätet även i Stockholmsregionen där många av våra stora företag finns och rekordmånga människor passerar och transporteras till jobb, studier och rekreation varje dag.

Vår senaste analys av vägunderhållet visar att mer än 13 procent av de statliga vägarna i Stockholms län är i mycket dåligt skick. Att förvalta och underhålla detta arv är en grundförutsättning för ett hållbart samhälle och kostar mindre än att behöva bygga nytt.

Avgörande för säkerheten

Välfungerande vägar är avgörande för trafiksäkerheten, en stark svensk konkurrenskraft, och garanterad tillgänglighet i hela landet.

De partier som nu är i färd med att bilda regering har i opposition sagt att de vill satsa mer på vägunderhållet. Nu är det upp till bevis! Stoppa fortsatt förfall av vårt gemensamma vägkapital. Höj anslagen till vägunderhållet, i Stockholm i och i övriga delar av landet.