Nu ska Region Stockholm i ett regionalt försök genomföra masstest av 50-åriga män för prostatacancer. Men det räcker inte. Alla män i aktuella åldrar måste testas årligen, skriver Peter Tovman. Foto: Mostphotos/Privat

Debatt: Masstest för prostatacancer är inte tillräckligt

I väntan på att Region Stockholm börjar med årlig PSA-testning inom bredare åldersintervall vill jag uppmana alla män att själva ta initiativ till test. Ni kan inte förlita er på att vårdsystemet tar det initiativet, skriver Peter Tovman, som själv opererats för prostatacancer.

  • Publicerad 06:15, 17 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Ta också ansvar för att läsa på själv var gränserna går för testvärden.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. 10 000 män drabbas årligen i Sverige, drygt 2 000 avlider.

Nu ska Region Stockholm i ett regionalt försök genomföra masstest av 50-åriga män för prostatacancer. Men det räcker inte. Alla män i aktuella åldrar måste testas årligen. 

Själv opererad

Jag är själv prostatacanceropererad i tidigt skede. Undersökande läkare fann inget onormalt, men jag begärde och fick remiss till undersökning med magnetkamera. Då uppräcktes tidig prostatacancer. Via fackets försäkring fick jag snabbt operation. Jag var närmare 60 när prostatacancern upptäcktes.

Genom det snäva åldersintervallet som Region Stockholm nu valt, förloras möjligheten att upptäcka prostatacancer i tidigt skede hos stora gruppen av män i alla andra åldrar. För att minska konsekvenserna av behandling är det nödvändigt att prostatacancern upptäcks tidigt.  

Kräv remiss

Inget hindrar Region Stockholm att genomföra årligen återkommande PSA-testning inom bredare åldersintervall.

I väntan på att detta görs vill jag uppmana alla män att själva ta initiativ till test. Det är ert eget ansvar, ni kan inte förlita er på att vårdsystemet tar det initiativet.

Ta också ansvar för att läsa på själv var gränserna går för testvärden, och att vid avvikelse gentemot gränsvärdena kräva remiss för undersökning med magnetkamera.