Omkring 35  000 människor kanske fler, uppehåller sig illegalt i Sverige. Enligt lag har de rätt till ”vård och tandvård som inte kan anstå.”

Staten har lovat att ta den kostnaden genom att ersätta regionerna, men i realiteten betalar staten ut 66 miljoner årligen till Region Stockholm för ”vård som inte kan anstå”, samtidigt som den verkliga kostnaden de senaste åren är närmare 200 miljoner kronor varje år.

Betalar genom längre köer

Mellanskillnaden får Region Stockholms skattekollektiv betala genom längre köer i sjukvården och tandvården, för att tala klarspråk.   

Sverigedemokraterna har alltid stått för att medborgarskap och annan lagstadgad rätt att vistas i Sverige ska innebära fördelar i välfärdsutbudet. Att rädda liv och ge akut vård även till personer som vistas illegalt i landet är något som Sverigedemokraterna står bakom.

Ojämlikt för fattigpensionärer

Men att inte följa ett avvisningsbeslut och hålla sig gömd ska inte belönas. Kraftigt subventionerade kostnader för läkarbesök och tandvård för illegala skapar en ojämlik vård i förhållande till fattigpensionärer och andra som lever på marginalen.

Anders Ygeman lovade 2016 att 80 000 asylsökande med avslagsbeslut skulle utvisas de närmsta åren. ”Den som har fått ett nej måste lämna landet” upprepade Stefan Löfven i Expressen den 9 april 2018.

Luddigt begrepp

Regeringen och Socialdemokraterna har inte levererat. I dag har vi ett skuggsamhälle som i praktiken får ta del av samma samhällsservice som landets invånare.

Lagen ”om vård som inte kan anstå” infördes 2013 av regeringen Reinfeldt och Miljöpartiet. Ett luddigt begrepp utan riktlinjer där ansvaret har lagts på vårdpersonal att avgöra inför varje vårdtillfälle.

Patientavgiften för ”Vård som inte kan anstå” är 50 kronor per besök, eller 0 kr för den som inte kan betala. Nu har vi inflation och kostnaderna ökar för hälso- och sjukvården. Samtidigt står lågkonjunkturen för dörren vilket innebär arbetslöshet och lägre skatteintäkter.

Stå för hela kostnaden

Att staten tar springnota från större delen av kostnaderna för ”vård som inte kan anstå” år efter år är inget att förvånas över. Men varför har det blågröna majoritetsstyret i Region Stockholm inte krävt S-ledda regeringar på pengarna?

När regeringen inte klarar av sitt uppdrag att verkställa utvisningar av människor som vistas här illegalt, måste staten stå för hela notan.  Sverigedemokraterna kommer alltid att prioritera våra medborgare, och de invånare som har rätt att vistas i landet, framför de som vistas här illegalt.