Såväl Stockholms stads tjänstemän som politiker är för förslaget. Men den myndighet som har i uppgift att bevara och utveckla kulturarvet prioriterar utsikten över en parkeringsplats, skriver företrädare för Centerpartiet i Stockholm. Foto: Pressbild Parks and Resorts

Debatt: Låt Gröna Lund växa – offra parkeringsplatsen

Sedan flera år har Gröna Lund velat växa ut på parkeringsplatsen intill och strandremsan längs vattnet. Vi i Centerpartiet hoppas att Mark- och miljööverdomstolen fattar rätt beslut och ger Gröna Lund möjligheter att växa och utvecklas, skriver Jonas Naddebo (C) och Albin Schlegel Åberg (C).

  • Publicerad 06:15, 23 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är dags att redan nu ta ytan från bilen och ge den till barnen.

Gröna Lund är en älskad plats och en del av Stockholms identitet. Sedan flera år har nöjesparken velat växa ut på parkeringsplatsen intill och strandremsan längs vattnet. Fler nöjen på en plats som historiskt varit just ett nöjesfält.

Men förslaget har stoppats av ansiktslösa statliga myndigheter, regelkrångel och konservativa bilvurmare som uppenbarligen prioriterar parkeringsplatser framför skrattande barn. Det tycker vi är fel.

Generationer av stockholmare

Ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen, som kommer att avgöra huruvida Gröna Lund får utveckla parkeringsplatsen till ett nöjesfält. Vi i Centerpartiet hoppas att domstolen fattar rätt beslut och ger Gröna Lund möjligheter att växa och utvecklas.

Gröna Lund är ett av Stockholms största och viktigaste besöksmål. En plats som skänkt glädje och liv åt generationer av stockholmare och besökare. En plats som bidrar till ett roligare Stockholm.

Riskerar att falla

Frågan om Gröna Lunds utbyggnad har haft många turer. Såväl Stockholms stads tjänstemän som politiker är för förslaget. Men allt riskerar att falla för att Riksantikvarieämbetet menar att utbyggnaden kan störa utsikten från vattnet mot Skansenberget.

Den myndighet som har i uppgift att bevara och utveckla kulturarvet vill alltså bevara utsikten över en nyare parkeringsplats istället för att återupprätta utsikten över karuseller. På platsen stod nämligen tivolit Nöjesfältet fram till 1957.

Åkattraktioner, scener och nöjen

När ärendet var uppe för beslut i Stockholms stad våren 2020 uttryckte vi bland annat att den planerade utbyggnaden av nöjesfältet kommer att skapa liv och rörelse på det som i dag är en parkeringsplats.

Med den föreslagna bryggan får vi ett nytt promenadstråk vid vattnet som är tillgängligt och öppet för allmänheten året runt. En välbesökt, bilfri plats är dessutom en tryggare plats. Fler åkattraktioner, scener och nöjen ger fler glada generationer av stockholmare och besökare.

Ta ytan från bilen

Nyligen genomfördes ett test med att stänga av Djurgårdsbron för biltrafik. En utvärdering visar att 85 procent ställer sig positiva till ett framtida bilfritt Djurgården och 90 procent vill ta sig dit med andra färdmedel än bilen. Det är dags att redan nu ta ytan från bilen och ge den till barnen.

Gröna Lund gör Stockholm levande och attraktiv. En plats där människor vill vara och verka. En plats som lockar besökare från hela världen. Stockholm ska ha en mångsidig besöksnäring med konserter, nattklubbar, restauranger, festivaler och nöjesparker som kan ha öppet sent. En stad måste få låta och leva. Och Gröna Lund måste få växa och utvecklas.