Tufft skolår. Enligt Socialdemokraterna håller den grönblåa majoriteten på skolmiljarden från staten i stället för att fördela den till skolorna. Foto: Mostphotos

Debatt: Lärarförbundet har rätt i sak: lärarnas arbetsbelastning är alldeles för hög.

Den borgerliga majoriteten har lagt stora delar av skolmiljarden på hög istället för att dela ut till verksamheterna; trots skolpersonals tuffa arbetsbörda, skriver oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga i en kommentar till ett tidigare debattinlägg av Lärarförbundet.

  • Publicerad 06:15, 15 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sedan den borgerliga majoriteten tog över makten 2018 har skolans resurser prioriterats ned rejält för att finansiera den här mandatperiodens stora reform; en skattesänkning. 

Förra årets budget var den sämsta skolbudgeten under hela 2000-talet och mindre resurser till skolan har inneburit färre lärare har fått göra mer. Istället för att anställa fler lärare och pedagoger har skolorna istället behövt spara på personal och inköp. 

Höga sjuktal

Lärarnas arbetsbelastning var ansträngd redan innan pandemin som har förvärrat situationen rejält. Höga sjuktal, anpassningar och omställningar av undervisning har varit oerhört utmanade för skolorna att hantera i redan tufft läge. Alla professioner inom skolan har gjort ett hästjobb för att få undervisningen att fungera i detta nya läge. 

En skolmiljard

För att ge skolorna bättre förutsättningar att klara av sitt uppdrag under pandemin har regeringen skjutit till en skolmiljard varav Stockholms stad fick 83 miljoner kronor. De pengarna har den borgerliga majoriteten lagt på hög istället för att dela ut till verksamheterna; trots skolpersonals tuffa arbetsbörda. 

Det är oansvarigt. Därför kräver jag att den borgerliga majoriteten omedelbart fördelar ut pengarna till skolan och förskolan för att anställa fler lärare, förskolelärare och pedagoger. Det handlar om att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.