Den tionde december kom domslutet med beslutet om skadeståndssumman på 665 miljoner kronor efter en utdragen rättsprocess om röda linjens signalsystem. Ansvarigt regionråd Kristoffer Tamsons kallar det ”en seger för regionen” då motparten begärt mycket mer.

Det är ett häpnadsväckande uttalande. Det som skett är inte en seger. Istället är det en skandal utan dess like. Efter över tio år står vi fortfarande utan ett signalsystem som hade möjliggjort för tätare turer och mindre trängsel på röda linjen. Nu har vi istället varit tvungna att betala 665 miljoner för ingenting.

Rapporter gömts undan

Anledningen till att SL blev skadeståndsskyldiga är att man 2017 hävde ett avtal för montering av signalsystem på röda linjen som man inte hade rätt att häva enligt skiljenämnden.

Det framgår även i skiljenämndsdomen att all information inte delgavs den politiska nämnden innan de fattade beslut om att häva avtalet. Rapporter har gömts undan. Vad som skett, och vem som vetat vad, behöver vara föremål för kritisk granskning.

Krävde haverikommission

Vi socialdemokrater krävde redan i samband med att avtalet hävdes en haverikommission för att granska vad som skett. Behovet av en sådan har inte minskat sen dess – och det är inte heller den första upphandlingen SL genomfört som resulterat i en rättsprocess och mångmiljonkostnader för skattebetalarna.

På regionstyrelsesammanträdet den 14:e december krävde vi socialdemokrater en oberoende utredning som direkt underställs regionfullmäktige. Vad som skett måste kritiskt granskas. Jag förväntar mig att korten läggs på bordet.

Skattebetalarna förtjänar bättre.