Ett bett från en fästing kan leda till allvarlig sjukdom. Sverigedemokraterna vill satsa 30 miljoner kronor årligen för att initialt erbjuda alla treåringar avgiftsfri TBE-vaccinering, skriver Britt-Mari Canhasi (SD) och Henrik Mellström (SD). Foto: Mostphotos/Pressbild

Debatt: Inför avgiftsfri TBE-vaccinering för småbarn

Flera regioner erbjuder kostnadsfri TBE-vaccinering till barn och unga, vilket kan ge stora hälsovinster. SD har föreslagit att Region Stockholm ska göra samma sak. Men trots att smittan slår rekord i vårt område väntar vi fortfarande på ett beslut, skriver två SD-politiker.

  • Publicerad 06:15, 16 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det finns tecken på att personer som blivit vaccinerade som barn har ett bättre skydd under hela livet.

Sommaren är äntligen här med varmare väder men tyvärr också med mer aktiva fästingar i skog och mark. Ett bett från en fästing innebär för ovaccinerade en risk att smittas av TBE (Tick-Borne Encephalitis) och därmed insjukna i hjärn- eller hjärnhinneinflammation. 

En sammanställning från Folkhälsomyndigheten (FHM) visar att Region Stockholm är ett av flera högriskområden och år 2021 anmäldes här dubbelt så många fall av TBE jämfört med året innan, vilket innebär ett nytt tråkigt rekord.

Minnesförlust och talrubbningar

FHM rekommenderar personer som vistas i riskområden att vaccinera sig mot TBE. Hjärnhinne- och hjärninflammation är ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan orsaka livslånga men såsom minnesförlust, talrubbningar och koncentrationssvårigheter. 

Grundvaccinering är viktigt och det finns tecken på att personer som blivit vaccinerade som barn har ett bättre skydd under hela livet. Studier visar att avgiftsfri TBE-vaccinering för barn och unga ger hälsovinster till rimlig kostnad.

Beroende på betalningsförmåga

Trots att fler väljer att själva betala för sin vaccinering så ökar antalet TBE-fall. Vaccination är i dag till stor del beroende av individens egen betalningsförmåga på ett sätt som inte är fallet för annan hälsovård.

Sverigedemokraterna lämnade därför i februari 2020 in en motion om att utreda subventionerat TBE-vaccin för barn och unga i Region Stockholm. I motionssvaret fick vi veta att en utredning redan pågick och väntades bli klar under 2021. Vårdens kunskapsstyrningsnämnd, som ansvarar för införandet av nya vaccinationer, har hittills inte följt upp eller rapporterat något om den pågående utredningen.

"Utredning pågår ännu"

Vid regionfullmäktige den 10 maj 2022 frågade vi därför ansvarigt regionråd Desirée Pethrus (KD) om det är dags att erbjuda kostnadsfritt TBE-vaccin för invånarna i region Stockholm? Regionrådet Desirée Pethrus svarade att en utredning ännu pågår.

Så, trots att det är mer än två år sedan vi lämnade in vår motion, är utredningen ännu inte klar. 

Vaccinet är dyrt men krävs för att ge ett fullgott skydd. I dag erbjuder Region Östergötland, Uppsala och Södermanland kostnadsfri TBE-vaccinering till barn och unga.

Står och stampar

Region Stockholm är ett TBE-drabbat område men står och stampar inför ett beslut om att erbjuda barn och unga i Region Stockholm möjligheten att avgiftsfritt vaccinera sig mot TBE. 

Sverigedemokraterna satsar därför 30 miljoner kronor årligen inom området förebyggande hälsa för att initialt erbjuda alla treåringar avgiftsfri TBE-vaccinering.