Frågor som sjukvård och äldreomsorg riskerar att hamna i skuggan när riksdagsval och val till region och kommuner är på samma dag, menar Liberalerna. Foto: Sacharias Källdén

Debatt: "Gör Stockholm till pilotprojekt för skilda valdagar"

För att vitalisera demokratin och få fler att rösta vill Liberalerna låta Stockholm vara först ut med att testa skilda valdagar. Då kan de lokala frågorna lyftas fram bättre för väljarna, menar Liberalerna.

  • Publicerad 05:30, 9 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den gemensamma valdagen och Sveriges fyraåriga mandatperioder gör Sverige unikt. Idag vi har längst mellan valen bland demokratiska länder i världen. Väljarna får bara säga sitt vart fjärde år. Liberalerna vill se ett avskaffande av den gemensamma valdagen för att vitalisera den svenska demokratin och har därför motionerat i riksdagen om att Stockholm ska få bli pilotregion för skilda valdagar.

Vital politisk debatt

Om mindre två år infaller nästa ordinarie valdag i Sverige. Då har det gått fyra år sedan Sveriges medborgare fick gå till valurnan senast. Hade Sverige fungerat som till exempel Norge, som mellan riksdagsvalen har val till kommun- och regioner, hade vi i Sverige den här hösten gått till vallokalerna för att utse kommun- och regionfullmäktige över hela landet. Valkampanjen hade kunnat fokusera på de lokala frågorna och en vitaliserande politisk debatt hade kunnat föras över hela landet.

Den gemensamma valdagen har stora nackdelar. Trots att huvudansvaret för tunga välfärdsområden som skola, vård och omsorg idag ligger på den kommunala och regionala nivån, så präglas valdebatten vart fjärde år helt och hållet av rikspolitiken. De lokala frågorna riskerar att komma bort.

Kommun- och regionpolitik har särskilt svårt att få uppmärksamhet i storstadsregionerna där det finns få lokala medier och det blir därmed svårare för väljarna att bilda sig en uppfattning om vad partierna tycker i frågor som i allra högsta grad rör deras vardag, som skola, sjukvård och äldreomsorg.

Fokus på lokala frågor

Att avskaffa den gemensamma valdagen skulle vitalisera demokratin. Politiker och media skulle få fokusera på de lokala och regionala frågorna. Den lokala politikens ställning i samhället skulle stärkas. Genom skilda valdagar och det skulle det också bli lättare för väljarna att hålla sig uppdaterade och informerade kring politiken och väljarna skulle också få ökad möjlighet att utkräva ansvar från politikerna på samtliga nivåer.

Jämlikhetsperspektiv

Ur ett jämställdhetsperspektiv skulle skilda valdagar även innebära ett större fokus på några av de politiska frågor som traditionellt prioriteras högre av kvinnor jämfört med män, såsom vård, omsorg och skola. Enligt flera opinionsundersökningar är sjukvården till och med den frågan som anses allra viktigast bland svenskar. Då är det avgörande att den lokala och regionala politiken får mer utrymme i svensk politik.

Demokratin i Sverige behöver vitaliseras. Den kommunala och regionala politiken står alltför ofta i skuggan av rikspolitiken och i ett öppet demokratiskt samhälle har folket rätt till att utkräva ansvar från sina politiker på samtliga nivåer. Då räcker det inte med att svenskar enbart får gå och rösta vart fjärde år.

Låt Stockholms län gå före och bli pilotregion för införandet av skilda valdagar!