Foto: Creative Commons / Mitt i

DEBATT: ”Fortfarande finns problemen kvar olösta”

”Jag vill bemöta uppgifter som Anders Åkerlind framfört till tidningen Mitt i Bålsta/Upplands-Bro. Det möte som ägde rum för en kort tid sedan, där Anders Åkerlind säger att de som deltog var nöjda med det man fick höra, stämmer inte riktigt”, skriver Britt-Marie Gerdin, gruppledare för Folkkyrkan.

  • Publicerad 13:55, 14 dec 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

För egen del var jag endast nöjd med att vi fått möjlighet att samtala. Fortfarande finns problemen kvar olösta. Att veta att flera ur personalen (oklart hur många) mår dåligt och att det finns ett missnöje är naturligtvis väldigt tråkigt. Så kan vi inte ha det.

Toppolitikern: "Vi har förtroende för kyrkoherden"

Vi i Folkkyrkan gjorde ett uttalande på kyrkorådet den 26 oktober där vi förklarade att vi inte accepterar fler uppsägningar, bl.a. av det skälet att arbetstagare far illa, det skapar oro och motverkar ett gott arbetsklimat. Dessutom riskerar kyrkan att tappa i förtroende från församlingsbor och andra.

Nu tystnar körerna i Kungsängens församling

När det gäller Alvar Nilssons roll som körledare har vi i Folkkyrkan föreslagit att man bör undersöka en lösning som innebär att Alvar kan arvoderas för viss tid för att kunna fortsätta som körledare tills vidare.

Anställdas larm inifrån församlingen: "Kyrkoherden fryser ut och skäller på medarbetare”

Anders Åkerlind uttalar att han har förtroende för kyrkoherden. Jag uttalar förtroende först den dag som jag är förvissad om att alla i arbetslaget mår bra och att ingen en enda medarbetare känner oro och missnöje över sin arbetssituation.

Jag önskar verkligen att arbetsglädjen skall komma åter och att vi kan ha en fin och förtroendefull stämning och gemenskap i Kungsängen/Västra Ryds församling.

Britt-Marie Gerdin, Gruppledare för Folkkyrkan, Kungsängen.


Vice ordförande i kyrkorådet.
 

Kungsängen/Västra Ryds församling.