Det är snart dags att rösta igen. Du bestämmer då vem som ska styra Sverige, din stad, din kommun och din region.

I Stockholms stad är mer än 28 procent pensionärer. I Riksdagen är bara 2 procent äldre än 65. Attityder måste förändras, mot de äldre. Vi 70+are har mycket att säga och mycket att berika världen med.

Rättvisa och jämlikhet

Om det svenska parlamentet ska få mer livserfarenhet under kommande mandatperiod än hittills måste fler seniorer röstas in.

Alla äldre är inte gamla och de äldre är yngre än de var förut, relativt sett. Vi får några fler år av livet. Livet har fortfarande en mening och vi äldre är en resurs. Vi har en livserfarenhet och vi tänker på rättvisa och jämlikhet. Vi vill utvecklas i en positiv anda. Vi har livsbalans. Vi ser framåt. Vi hanterar framtiden.

Vår gemensamma framtid

Hållbar utveckling ger varaktighet och balans. Vi måste tillfredsställa behov utan att äventyra planeten inte bara för kommande generationer, utan också för alla pensionärer i nuet. Tillsammans gäller det vår gemensamma framtid.

När du röstar kan du rösta på ett parti och då lämnar du bara in valsedeln, men om du har en favorit kan du personrösta.

Kryssa en kandidat

Om du vill att någon särskild av partiets kandidater ska bli vald, kan du ge den personen en personröst genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Du kan bara kryssa för en kandidat.