Färdtjänsten i Stockholms län är mycket stor i omfattning och utbud. Varje dygn utförs omkring 10 000 färdtjänst- och sjukresor med taxi i Region Stockholm. Resenärer erbjuds högkostnadsskydd, beställningsmöjligheter dygnet runt, resegaranti, trappklättring och tre olika trafikslag.

Under pandemin räddade färdtjänsten liv när taxibilar gick över från att köra färdtjänst- och sjuktransporter till att transportera provrör och tops. Mer än 1,6 miljoner självtester för covid-19 levererades med taxi i Stockholm och 16 000 smittsäkra transporter av covid-patienter utfördes.

Enorm minskning

Det var ett bra sätt för regionen att möta det stora behovet av testning som uppstod, samtidigt som vi indirekt kompenserade för den enorma minskningen av taxiåkande under pandemin.

På senare tid har färdtjänsten i Region Stockholm haft problem med tidspassningen i vissa delar av länet, och vid vissa tidpunkter på dygnet. Vi Kristdemokrater har ordförandeskapet i Färdtjänstnämnden i Region Stockholm.

Konsekvens av förarbristen

Vi blundar inte för att det finns utmaningar och vet att vår färdtjänst inte är problemfri. Men Region Stockholms färdtjänst är det största enskilda systemet i sitt slag i världen och fungerar trots kritik, generellt bra. Minst 80 procent av resorna utförs i tid och resenärernas nöjdhet ligger på omkring 90 procent.

Problemet med tidspassningen i delar av länet är en konsekvens av bil- och förarbristen efter pandemin, samt de orimligt höga bränslepriserna. Alla inblandade jobbar hårt för att få färdtjänsten att fungera överallt.

27 miljoner extra

Nyligen beslutade Färdtjänstnämnden att anslå 27 miljoner kronor extra för att kompensera färdtjänsttaxiförare för höjda bränslepriser. Detta för att förhindra uteblivna färdtjänstresor eller förseningar. Regeringen har ignorerat taxibranschen, trots att den påverkats avsevärt under pandemin och trots att den nu drabbas hårt av höjda bränslepriser.

Det pågår just nu en ny upphandling av nästa avtal för färdtjänst- och sjukresor med vanlig taxi. Där ställer vi i Region Stockholm höga krav på våra leverantörer på biltillgång, tidspassning och kvalitét.

Tala bra svenska

Vi vill att färdtjänstchaufförerna ska kunna tala bra svenska och få kontinuerlig utbildning om olika funktionsnedsättningar. Vi vill också utveckla verksamhetens digitalisering. De nya leverantörerna ska erbjuda system så att den som beställt en resa ska kunna vara uppdaterad kring att bilen är på väg och var den befinner sig genom en app.

Vi vill också utveckla regionens samlade ansvar för färdtjänstverksamheten genom ett förenklat system för att ansöka om färdtjänst.

Problemen ska åtgärdas

De problem som finns ska åtgärdas. Färdtjänsten är avgörande för att de som behöver den ska få möjlighet till ett aktivt och delaktigt liv. Färdtjänsten i Region Stockholm ska gå i tid, hålla en god kvalitét, vara ekonomiskt hållbar och inte kunna missbrukas.