Fler kringfartsleder skulle inte bara vara bra för bilister utan även öka kollektivtrafikens framkomlighet i Stockholms stad, framhåller Kungliga Automobilklubben KAK. Foto: Trafikverket/Mostphotos

Debatt: En Östlig förbindelse skulle gynna kollektivtrafiken

En Östlig förbindelse mellan Nacka och Frihamnen skulle avlasta vägarna i Stockholms stad så att bara de som har för avsikt att ta sig in till city behöver göra det. Det kommer att öka framkomligheten för alla, inte minst kollektivtrafiken, skriver Johan Söderlind och Paul G Höglund, KAK.

  • Publicerad 06:15, 28 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Så var debatten om en ringled kring Stockholm igång igen, vilket är mycket välkommet! Det är över 100 år sedan som planerna först började diskuteras och ännu finns ingen komplett väg runt Sveriges huvudstad.

Det är något unikt i Europa. Köpenhamn har till exempel flera ringleder och en femte är under planering. Trängseln i Stockholmstrafiken är med andra ord något som går att åtgärda om politiker och planerare kan samlas kring en vilja att bygga ut infrastrukturen i regionen.

Det var 2018 som planerna på en Östlig förbindelse pausades, men idén lever ännu i allra högsta grad. Eftersom Östlig förbindelse är ett utpekat riksintresse så arbetar Trafikverket med att skapa förutsättningar för att den ska kunna återupptas.

Bilen är viktig

I takt med stockholmsregionen växer måste infrastrukturen byggas ut för att rymma fler människor och mer resande. Här behöver alla trafikslag räknas in.

Bilen är avgörande för att stockholmarnas mobilitet. 41 procent av alla resor i Stockholms län genomförs redan med bil. För inre förort är siffran 51 procent och för de i yttre förort 58 procent.

Det är alltså tydligt att bilen är viktig för hela länet, men extra viktig för dem som inte bor i city. För att knyta ihop Stockholmsregionen behöver givetvis även de bilburna ha tillgång till staden.

Vägarna avlastas

Att bygga en Östlig förbindelse är dock inte bara en fråga för bilisterna. All vägtrafik kommer att ha nytta av den. Samtidigt kan vägarna i Stockholm stad avlastas så att bara de som har för avsikt att ta sig in till city behöver göra det. Det kommer att öka framkomligheten för alla, inte minst kollektivtrafiken.

Detta är en uppfattning som delas av stockholmarna enligt en SKOP-studie som Kungliga Automobil Klubben (KAK) låtit göra. De flesta invånarna i Stockholmsregionen (80 procent) tror att kollektivtrafikens framkomlighet skulle öka om man byggde fler kringfartsleder runt innerstaden.

Ta nya tag

Av dem som bor utanför Stockholms stad men arbetar i innerstaden – en grupp som har stor erfarenhet av stockholmstrafiken in sin helhet alltså – tror 87 procent att fler kringfartsleder skulle öka kollektivtrafikens framkomlighet.

Politiker och planerare borde dra lärdom av stockholmarnas klokskap. Nu vill det till att man lyckas samla sig och ta nya tag kring frågan om en Östlig förbindelse. Projektet måste in i den nationella planen för transportsystemet som beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas.

Få bukt med köerna

Samtidigt måste både kommuner och regionen involveras för att resultatet ska bli så bra som möjligt och anpassat både till nationella intressen och lokala förhållanden.

Vi är många som har erfarenheter av trafiksituationen i Stockholm och alltför ofta tvingas att sitta köer både i kollektivtrafiken och i den egna bilen. Det är dags att försöka få bukt med problemen och här är en Östlig förbindelse en viktig pusselbit. Nu är tid att gå från ord till handling.

Debatt: M vilseleder stockholmarna om Östlig förbindelse

Replik: Endast en M-ledd regering kommer att förverkliga Östlig förbindelse