Pensionssystemet måste göras om eftersom det inte längre lönar sig att ha arbetat ett helt liv, enligt SPF Seniorerna. Foto: Mostphotos

Debatt: Det behövs en total översyn av pensionssystemet

När medellivslängden ökar justerar pensionssystemet automatiskt ner pensionen om man inte arbetar längre, påpekar SPF Seniorerna i ett debattinlägg om efterlyser en översyn av hela pensionssystemet.

  • Publicerad 06:15, 23 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

SPF Seniorerna anser att en total översyn av hela pensionssystemet behövs. Pensionsnivåerna blir allt lägre, ofta räcker inte ens ett långt arbetsliv för en god pension. Allmän pension har sjunkit så att tjänstepension har blivit en nödvändighet. Behovet av att arbeta flera år efter 65 för en rimlig pension har ökat kraftigt för alla.

När medellivslängden ökar justerar pensionssystemet automatiskt ner pensionen om man inte arbetar längre. Ingen hänsyn tas till om människor kan gå i pension några år senare eller till pensionärernas ekonomiska standard. Justeringen sker utan politiska beslut och utan kommunikation med väljarna.

Inte rättvist system

Risken i pensionssystemet ligger hos individen. Hur många av väljarna här i Stockholms län känner till att det är så här? Vad tycker riksdagsledamöterna här i länet? Är det rättvist att 40 års arbete på heltid med normal lön ger ungefär samma pension efter skatt som för den som inte har lönearbetat alls?  

SPF Seniorerna menar att flera förändringar krävs för både dagens och framtidens pensionärer. En mängd olika faktorer spelar in och alla vi som bor här i länet påverkas – förr eller senare. Alla delar i pensionssystemet behöver utredas brett, av flera aktörer och med lärdomar från andra länder. Förslag och alternativ måste presenteras begripligt för allmänheten, debatteras och bli en fråga för demokratiska beslut.