Den 4 januari 2022 höjdes 30 dagars-kortet i SL-trafiken med 20 kronor till 970 kronor. Det innebär att månadskortet nu kostar 970 kronor och kortet för pensionärer, studenter och ungdomar 650 kronor. Enkelbiljetten höjs med en krona till 39 kronor, 26 kronor för pensionärer, studenter och ungdomar.

Det kan ju tyckas att 20 kronors höjning inte är så mycket, men för den med låga inkomster är nära 1000 kronor för ett SL-kort varje månad en stor utgift. Även för stockholmare med normalinkomst börjar en tusenlapp per månad bli kännbart.

Viktigaste åtgärden

Billigare kollektivtrafik är den viktigaste åtgärden för att fler ska åka med SL, visar en Novusundersökning som Sveriges Radio har låtit göra. Fyra av tio stockholmare uppger att de skulle resa mer kollektivt i vardagen om kollektivtrafiken var billigare. Nu när SL-kortet närmar sig tusenlappen är det många som kommer dra sig för att åka kollektivt.

Den som redan äger bil kommer ta den då det är billigare och den som inte äger bil kanske känner sig tvungen att skaffa en. Det leder till fler bilar, mer utsläpp och trängsel, och omöjliggör att regionen når sina klimatmål.

Främmande för de blågröna

Att sänka priset på SL-kortet är något som är helt främmande för den styrande blågröna majoriteten i Region Stockholm. De har sedan de kom till makten höjt priset varje år, oftast med runt 30 kronor i början av januari. 2015 small det dock till och SL-kortet höjdes med 100 kronor i september.

Höjningarna kännetecknas mer av vad de styrande politikerna vill ha på kontot vid årets slut än vad som är optimalt för resenärerna. Förutom en parlamentarisk taxeutredning där samtliga partier ingick och där det gjordes en grundlig översyn över resmönster och optimala biljettsystem har SL-kortet mest setts som en kassako för att fylla hål i regionens budget.

Gratis för barn och unga

Vänsterpartiet var det enda partiet i regionen som föreslog sänkta priser för kollektivtrafiken i Stockholm i år, i motsats till de blågrönas höjning. Med vår budget hade ett månadskort i dag kostat 860 kronor.

För många barnfamiljer och unga är biljettpriset avgörande för om en resa kan genomföras eller inte, om man kan hälsa på en vän eller släkting, eller delta i en fritidsaktivitet.

Därför vill vi införa fria resor för barn och unga, en viktig jämlikhetsreform som dessutom vänjer dagens unga vid att se kollektivtrafiken som det naturliga färdmedlet även i framtiden.

Fria resor i lågtrafik

På så sätt bidrar reformen också till att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna. Vi måste få fler att ställa bilen och ta bussen. Det är avgörande för klimatet.

Pensionärer är också en grupp där biljettpriset kan vara ett hinder för att resa med kollektivtrafiken och därmed begränsa tillgängligheten. Vänsterpartiet vill därför erbjuda fria resor för pensionärer i lågtrafik. Det skulle dessutom i viss mån bidra till minskad trängsel under högtrafik.

Med Vänsterpartiets förslag blir kollektivtrafiken billigare och mer tillgänglig för alla!