RES OCH MÖTS! Det blir en sommar för möten, utbyten, upptäckter och resor, skriver de blågröna i Region Stockholm, som skickar ut en kostnadsfri sommarbiljett till alla födda 2004-2010. Foto: Mostphotos, Maria Groth

Debatt: Därför ger vi alla skolungdomar en sommarpresent

Nu skickas sommarlovskort ut till skolungdomar. En viktig satsning för att återfå resenärer, skriver Kristoffer Tamsons (M) och Tomas Eriksson (MP) med flera företrädare för den blågröna koalitionen.

  • Publicerad 06:15, 13 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Där statliga myndigheter under pandemiåret sagt "nej, stopp och stanna hemma", säger vi nu "ja, välkomna, res och möts".

Nu är sommaren här och med den förbyts lektioner och hemläxor till sol och bad för länets skolungdomar. Sommaren förknippas dock inte bara med badande, utan även med möjligheter till nya möten, utbyten, upptäckter och resor. Det vill vi se mer utav. 

Denna sommar är ingen vanlig sommar. Från den Blågröna Koalitionens sida kraftsamlar vi nu för att ge det unga Stockholm en unik möjlighet att upptäcka kollektivtrafiken och med detta hela vårt län.

"Välkomna – res och möts"

Inte minst motiveras satsningen av de pandemiår med statliga restriktioner och regleringar som unga fått utstå. Där statliga myndigheter sagt nej, stopp och stanna hemma, säger vi nu ja, välkomna, res och möts.

I sommar erbjuds 160.000 skolungdomar kostnadsfria sommarlovskort. Detta om man är född 2004-2010 och som del av den kanske största prova-på-kampanjen i svensk kollektivtrafiks historia. Vår satsning erbjuder i allt väsentligt samma egenskaper som den befintliga Fritidsbiljetten – fast under hela sommarlovet i hela SL-trafiken och utan kostnad.

Stolta över denna sommarpresent

Vi hoppas att prova-på-kampanjen blir lyckad och att det gör att fler resenärer hittar till kollektivtrafiken efter några svåra pandemiår. Med hjälp av ordning och reda i ekonomin kan skolungdomar få denna sommarpresent vi nu presenterat och det är vi stolta över. Inte minst då kampanjen har flera långsiktiga fördelar.

Att 160.000 skolungdomar nu får kostnadsfria sommarlovskort kommer, om allt vill sig väl, sätta goda vanor hos en ung generation vilket hela samhället vinner på. 

Minskar antalet skjutsningar

Därtill ges unga förutsättningar att resa kollektivt till sommarjobb och fritidsaktiviteter vilket också skapar positiva miljömässiga effekter, då det kan antas minska antalet skjutsningar med bil.

Detta innebär förhoppningsvis i sin tur resvanor som i förlängningen kan leda till ett mer hållbart resande i regionen. Den kostnadsfria sommarlovsbiljetten väntas också ge goda sociala konsekvenser då rörlighet för ungdomarna i länet kan öka tydligt.

Nya och trogna resenärer

Ytterligare en fördel är att vi från politikens sida hoppas kunna skapa nya och trogna resenärer till en kollektivtrafik som lidit hårt under pandemin och där otillräcklig ersättning från regeringen nu kräver att vi gör allt vi kan och lite till för att få tillbaka resenärer.

Inte bara behövs fler resenärer för att kunna upprätthålla nuvarande antal avgångar utan även för att ha råd att fortsätta bygga ut och stärka trafiken så att kollektivtrafiken kan växa lika snabbt som skolungdomarna.

Fira ända till hösten

Denna sommar är en sommar för möten, utbyten, upptäckter och resor. Denna sommar är en sommar med en särskilt riktad present från politiken till unga födda mellan 2004 och 2010: res och upptäck hela Stockholms län helt kostnadsfritt. Det är något som kan firas hela vägen in i hösten.