Stockholms sjukvårdsupprop har de senaste åren fått in hundratals vittnesmål från sjukvårdspersonal som visar hur politikers felprioriteringar och besparingar drabbat sköra och sjuka patienter hårt.

Minst lika många exempel har visats i media. Även vi i PRO har fått höra skrämmande exempel på dålig vård. Regionen har de senaste 16 åren styrts av i princip samma partier och de verkar inte ha tagit till sig av kritiken.Nu krävs nya sjukvårdspolitikerPRO har påtalat den akuta bristen på vårdplatser på sjukhusen och att det främst drabbar de allra äldsta. Vi har efterlyst planer på ett nytt sjukhus i vår snabbt växande region, men mötts av besked att det räcker med att få full bemanning. Vi håller med om att bristen på sjukvårdspersonal är ett stort problem, men har inte från regionens sida sett några verkningsfulla åtgärder för att med en annan personalpolitik, på nytt få tillräckligt med personal. Kort sagt, inget har hänt.God och nära vård är mantrat, hemmet ska bli vårdplats. Vad innebär det för de anhöriga har vi frågat, utan att få svar. Hur kommer regionen att prioritera vårdcentralerna så att de ska kunna klara sitt ökande uppdrag. Inga besked. Vi har efterlyst ett konkret samarbete mellan region och kommunerna äldrevård, men inget har hänt.Nu är det dags för förändring. Väljarna gav i valet besked, alla de fyra partier som utgjort majoritet backade. De förlorade helt enkelt regionvalet i Stockholms län!

PRO tar inte ställning mellan de båda blocken. Det vi vill är att få till stånd andra prioriteringar, som sätter patienterna i centrum. Både akutsjukhusen och primärvården behöver byggas ut, den geriatriska kompetensen stärkas och vården ges efter behov - de kroniskt sjuka och äldre multisjuka ska prioriteras framför enkla krämpor som lämpar sig för egenvård. Vi tror inte att de partier som under 16 år misslyckats, just nu är de som är lämpade att vända på skutan. Nu krävs det nya kvastar, därför uppmanar vi övriga partier, ta ert ansvar och forma en ny sjukvårdspolitik!