Socialdemokraterna i Regionen vill konkurrensutsätta Arlanda Express, som de menar tar för höga priser. Foto: Arkivbild/Mitt i

Debatt: Dags att ta kampen med Arlanda Express för flygets och klimatets skull

Efter pandemin behöver flyget få den bästa möjligheten till återstart för att säkra Sveriges internationella tillgänglighet. Och fokus måste ligga på att utveckla Arlanda. Tyvärr sätter Arlanda Express käppar i hjulet, de har ett avtal som snedvrider konkurrensen för spårbunden trafik, skriver Socialdemokraterna i Regionen. De vill konkurrensutsätta Arlanda Express.

  • Publicerad 06:15, 15 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronapandemins påverkan på flygbranschen är enorm och Swedavia har meddelat att det inte finns möjlighet att driva Bromma flygplats vidare på affärsmässig grund även efter pandemin. Istället behöver vi satsa på Arlanda. Då kan inte Arlanda Express tillåtas hålla utvecklingen av den spårbundna kollektivtrafiken gisslan utan det krävs bättre kollektivtrafikförbindelser till och från Arlanda.

Arlanda behövs för regionen

Efter pandemin behöver flyget få den bästa möjligheten till återstart för att säkra Sveriges internationella tillgänglighet. Om Sverige och Stockholmsregionen ska vara hem till Nordens ledande flygplats måste fokus ligga på att utveckla Arlanda. För att både nå klimatmålen och bibehålla tillväxten i ett så exportberoende land som Sverige måste flyget i Stockholmsregionen samlokaliseras på Arlanda. Bara så kan vi konkurrera med Kastrup. Samtidigt kräver klimatkrisen omställning av flygbranschen och att en utbyggnad av Arlanda flygplats sker i rätt takt. Utvecklingen av bioflygbränsle och eldrivna flyg är därtill förutsättningar för ett miljövänligare flyg. Det ställer även krav på att öka tillgängligheten till flygplatsen. Stockholms och mälardalsregionens tillgång till världen och Sveriges tillgång till Arlanda är viktig för hela Sveriges tillväxt.

Bättre och billigare kollektivtrafik behövs

Oavsett om det är passagerarare eller någon av de 17 000 anställda så borde kollektivtrafiken vara förstavalet för resor till och från Arlanda, så är det inte idag. Redan innan pandemin skedde hälften av alla resor till Arlanda med bil, denna andel måste kraftigt minska. Region Stockholm bör arbeta för bättre kollektivtrafikförbindelser till Arlanda. På det sättet minskas både klimatpåverkan och trängseln på vägarna blir mindre.

Tyvärr sätter Arlanda Express käppar i hjulet, de har ett avtal som snedvrider konkurrensen för spårbunden trafik. Avtalet ger dem möjlighet att tvinga all annan spårtrafik att betala en stationsavgift för att få stanna vid Arlanda. Det leder till höga biljettpriser för resenärerna och gör det svårt för de vanliga pendeltågen att konkurrera med Arlanda Express.

Det är hög tid för Arlanda Express att sänka straffavgiften, resenärerna ska inte bli utnyttjade. På sikt vill vi att avtalet med A-train ska hävas, men det får inte belasta skattebetalarna.

Garantera framkomlighet för bussar

Spårbunden trafik är dock inte enda sättet att ta sig kollektivt till Arlanda. Vi vill även utveckla och förbättra bussförbindelserna. Vi vill införa busskörfält med BRT-superbussar (bussar med få stopp och egna körfält) till Arlanda från Märsta station och stärka pendeltrafiken till Märsta till och från Stockholm och resten av Mälardalsregionen för att på det sättet skapa ett kollektivtrafiknav som inte drabbas av straffavgiften. E4:an mellan Stockholm och Arlanda behöver förstärkas med garanterad framkomlighet för busstrafik, det kan göras i samband med pågående breddningar av E4 mellan Förbifarten och Arlanda.

Framtidens flygtrafik behöver vara klimatmässigt hållbar, det gäller både flygresorna men även resorna till och från flygplatsen. Då måste kollektivtrafiken få ordentliga förutsättningar att konkurrera på. Det stärker Arlandas konkurrenskraft och det är bra för Stockholm och bra för Sverige.