Husläkartanken är i grunden ganska enkel: Du ska ha en namngiven läkare som du själv har valt, skriver Johan Pehrson (L) och Amelie Tarschys Ingre (L). Foto: Pressbilder/Mostphotos

Debatt: Dags att ge alla en personlig husläkare!

Lagen måste ändras så att listning på läkare, inte vårdcentral, blir det normala. S-regeringen vägrar tyvärr fortfarande att förverkliga husläkartanken. Men vi liberaler ger inte upp, skriver Johan Pehrson (L) och Amelie Tarschys Ingre (L).

  • Publicerad 12:15, 8 aug 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Därigenom undviks förhoppningsvis att sjukdomar och skador förvärras. Det gäller både fysisk och psykisk hälsa

Många har en personlig kontakt på banken. Det är tryggt att någon har koll på privatekonomin och hjälper med sparande och bostadslån. Men fortfarande är det alltför få som har en ”personlig läkare”.

Det vill vi liberaler ändra på – så att du kan ha din egen namngivna läkare, på en vårdcentral som har större resurser att hjälpa dig med fler vårdbehov. För det krävs beslut både i regionen och riksdagen.

Snart 50 år sedan dåvarande Folkpartiet lanserade husläkartanken i Sverige är vi äntligen nära målet. Men även om de flesta partier och politiker numera ansluter till vår tanke om en stark primärvård, krävs också kraft och handling bakom orden. Det krävs både ekonomiska resurser, och rätt regelverk.

Enkel grundtanke

Husläkartanken är i grunden ganska enkel: Du ska ha en namngiven läkare som du själv har valt. På vårdcentralen finns denna husläkare och ett helt team av andra kompetenser – distriktssköterska, psykolog, dietist, med flera – som kan hjälpa till med olika vårdbehov.

Där ska du snabbt kunna få hjälp, av rätt person. Genom långsiktigheten skapas både trygghet och en effektiv förebyggande vård: hälsan stärks när hälsoproblem kan upptäckas och hjälpen sättas in tidigt.

Lidandet minimeras

Därigenom undviks förhoppningsvis att sjukdomar och skador förvärras. Det gäller både fysisk och psykisk hälsa. Människor kan förbli friskare, och såväl sjukvårdsresurser och sjukskrivningar som, framför allt, mänskligt lidande och ohälsa kan minimeras.

I dag finns de största vårdresurserna på sjukhusen. Där ska man ta hand om de stora skadorna och erbjuda den mer avancerade vården, och det kräver fler sjuksköterskor och fler vårdplatser de närmaste åren. Annan specialistvård får vi hos öppenvård inom vårdval. Men en större del av resurserna måste i framtiden gå till vårdcentralerna.

Pengar inte allt

Liberalerna har haft ansvar för sjukvården i Region Stockholm den gångna mandatperioden. Under den tiden har vi utökat budgeten för vårdcentralerna med över en miljard på årsbasis.

Men pengar är inte allt. Vi måste också se till att människor verkligen kan få välja, och träffa, sin egen, personliga, husläkare. I Region Stockholm har andelen med en fast husläkare ökat med 20 procentenheter sedan 2018; det betyder att över 400 000 fler invånare är listade på en namngiven läkare.

Ger inte upp

Även här krävs dock nationella insatser. Lagen måste ändras så att listning på läkare, inte vårdcentral, blir det normala. Vården ska ha en personlig röst, du ska ha ett ansikte och ett namn på din läkare!

S-regeringen vägrar tyvärr fortfarande att förverkliga husläkartanken. Men vi liberaler ger inte upp. Vi vill ge dig och alla andra friheten och tryggheten i att välja din egen husläkare.
regionrådskandidat för Liberalerna