Barn med astma drabbas när barnmedicinmottagningar stängs. Foto: Mostphotos

Debatt: Beslut att halvera antalet väcker stark oro

För barn med astma och allergi är dessa mottagningar livsviktiga idag, skriver ordföranden för Astma- och Allergiregion i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 12 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Beslutet att halvera antalet barn- och ungdomsmottagningar i Stockholm väcker både oro och frågor. För barn med astma och allergi är dessa mottagningar livsviktiga idag och vårdcentralerna kan inte från en dag till en annan ta över exempelvis utredningar om av födoämnesallergi. Kompetensen skiljer sig mellan olika vårdcentraler och många föräldrar kan vittna om vilken betydelse en bra utredning och omhändertagande har.

Uppfyller inte vårdgarantin

Region Stockholm är långt ifrån att uppfylla vårdgarantin för allergivården idag. Därför behöver både kvalitén och tillgängligheten bli bättre än idag. Att kostnaderna ökar visar ju på att behoven av vård är stora och löses inte av att man halverar antalet barnmottagningar och organisatoriskt flyttar problemet vidare till primärvården som redan idag har stora svårigheter med att få tillräckligt kompetent personal och kötiderna är långa. Astma- och Allergiregion Stockholm - Gotland ser ett behov av ökad kompetens även på de vårdcentraler som enligt region Stockholm ska ta över patienterna.

Vi behöver konkreta svar

Fler specialister behövs för att tillgodose behovet av vård. Vi vill därför ha konkreta svar på hur barn med astma- och allergi ska kunna få rätt vård om beslutet genomförs samt att uppföljning och utvärdering sker då det är viktigt att det följs upp.