Stockholmsvy. Nyligen kom ett förslag att flytta skärgårdstrafiken utanför innerstadskärnan. Foto: Mostphotos

Debatt: Behåll Waxholmsbåtarna vid Nybrokajen och Strömkajen

Om man flyttar skärgårdstrafiken från Stockholms kajer, som har föreslagits, drabbar det både näringslivet och Stockholms möjligheter som turiststad, anser den borgerliga majoriteten i Stadshuset.

  • Publicerad 07:15, 7 okt 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Skärgårdstrafiken från Nybrokajen och Strömkajen är en del av Stockholms kultur som sjöstad och mycket attraktiv för alla som vill göra bekantskap med Stockholms unika skärgård.

Just nu pågår en utredning på initiativ av Region Stockholm för att se över om pendelbåtstrafiken och skärgårdsbåtarna ska få nya knytpunkter längre ut från stadskärnan eller om de ska finnas kvar i centrala Stockholm. Om en förflyttning av sjöfarten skulle ske från Stockholms kajer i enlighet med vad som föreslås i utredningen kommer det att ge efterklang både i näringslivet och vara negativt för Stockholm som turiststad.

Vi står bakom utredningens förslag om att Stockholms inre vatten ska utvecklas med fler reguljära linjer, bättre tillgänglighet och klimatanpassade bränslen. Vi delar också att den samlade sjöfarten i regionens regi ska vara tillgänglig, miljövänlig och synkroniserad med kollektivtrafiken men att utifrån dessa slutsatser reducera antalet resor från innerstaden och istället tvinga människor att åka buss till yttre knytpunkter ser vi inte är förenlig med målen om ökad kollektivtrafikandel av resandet som ställts upp av regionens trafikförvaltning.

Att ha en välfungerande sjötrafik är nödvändigt för både fast- och deltidsboende i skärgården för att de ska få ihop arbetsresor, skolresor och vardagspussel. Att dessutom möjliggöra för stockholmare och turister att besöka vår fina skärgård är en viktig faktor för att behålla Stockholms attraktivitet under sommarhalvåret. Om det ska ske med ökad kollektivtrafikandel måste trafiken anpassas till detta.