På varje pendeltågsperrong finns det en liten skylt med texten ”rampservice”, i höjd med tågens mitt. När pendeltåget stannar kan tågvärden lägga ut en ramp, hålla kontakt med föraren och se till så att resenärer som behöver hjälp ombord inte fastnar med något hjul eller stöter på några andra hinder.

I de flesta fall är hela proceduren över på någon minut, och övriga resenärer på pendeltåget märker ingenting. Systemet fungerar enligt personalen i dag bra och är en viktig trygghet för många funkisresenärer.

Finns ingen plan

När det blågröna styret i Region Stockholm och MTR nu fasar ut tågvärdarna på pendeltågen, och ersätter dem med kameraövervakning, finns det ingen plan för hur rampservicen ska skötas. När personalen ställt frågor blir svaret ”det löser sig”.

Det är knappast betryggande besked för alla de resenärer med normbrytande funktionsvariationer som förlitar sig på SL för att få ihop vardagen. Det senaste budet från MTR är att tågvärdarna ska börja fasas ut under sommaren, och det börjar bli bråttom om den här frågan ska få en lösning.

Spontana resor försvinner

Ett system med förbokade resor, där till exempel en stationsvärd möter upp resenären med en ramp på en förutbestämd tid, är ett alternativ som tyvärr är förknippat med stora nackdelar. För resenären skulle det innebära att spontana resor blir ett minne blott, trots att SL har uttalade mål om ”lika resa för alla” och en tillgänglighetsgaranti.

Att ersätta tågvärdarna med kameror är kort sagt en riktigt dålig idé, och Vänsterpartiet i Region Stockholm har lyft frågan och protesterat mot beslutet flera gånger. Det är dåligt för tryggheten i kollektivtrafiken och dåligt för förarnas arbetsmiljö som nu tvingas arbeta ensamma.

Borde snarast rivas upp

Att förändringen nu dessutom ser ut att drabba tillgängligheten för funkisresenärer är ännu ett kvitto på det blågröna styrets ogenomtänkta prioriteringar. Beslutet att ta bort tågvärdarna från pendeltågen har från första början omgärdats av frågetecken som aldrig rätas ut, det borde snarast rivas upp och tas tillbaka till ritbordet.

Både personal och resenärer i kollektivtrafiken förtjänar bättre.