Gängvåld. Arbetslöshet. Kvinnoförtryck. Analfabetism. Stockholms förorter är i fritt fall. Det är en verklighet som vi har tvingats vänja oss vid under en rad år.

Men den verklighetsbilden är inte helt sann. Alla förorter har ju inte blivit no go-zoner.

Snarare kan vi konstatera att Stockholmsregionen slits isär. Stora områden är drabbade av djupa problem. Men samtidigt: flera förorter blomstrar.

Vi är lyckligt lottade. I våra kommuner trivs invånarna. Nästan alla har jobb, folk känner sig trygga i sina bostads­områden, och barnen klarar skolan.

Tvärt emot vad de flesta tror så har våra kommuner inte mer pengar att röra sig med än andra. Skatteutjämningssystemet tar bort inkomstskillnaderna mellan kommunerna.

Daniel Källenfors (M).

Daniel Källenfors (M).

Pressbild

Vi är naturligtvis tacksamma över att ändå ha en relativt priviligierad tillvaro. Men vi är också övertygade om att utvecklingen inte beror på slumpen.

Det är inte så att Danderyd, Lidingö eller Täby har växt fram på något slags magisk mark där välstånd växer men problem aldrig slår rot. Utvecklingen beror i stället på decennier av konsekvent styrning. Invånarnas egna livsval har satts i första rummet, medan ideologiskt storslagna, kollektiva politiska visioner har fått träda tillbaka.

Det är klart att politiken har svängt hit och dit genom åren. Även i våra kommuner har vi klivit snett ibland. Men över tid har de lyckosamma förortskommunerna gynnats av låg skatt, respekt för arbetslinjen, öppenhet för företagande, småskalighet och villa­bebyggelse snarare än hyreskaserner.

Över decennierna kan man också se hur framgång föder framgång. Ett tryggt bostadsområde med goda grannar och närhet till högkvalitativa välfärdstjänster lockar till inflyttning av väletablerade medborgare. Politiken kan stärka en positiv spiral.

Hanna Bocander (M).

Hanna Bocander (M).

Pressfoto

De förorter som i dag är hårdast drabbade är i stället inne i negativa spiraler. De kan bara brytas med förändrad politik. Tyvärr verkar detta osannolikt. I de krisande förorterna och utsatta områdena har Socialdemokraterna och de andra vänster­partierna kvalificerad majoritet sedan urminnes tider. Det har lett till oattraktiva bostadsområden, hög grad av bidragsförsörjning och kortsiktiga satsningar av typen förortslyft, snarare än uthållig prioritering av kärnverksamheterna. Det är till stor del därför det ser ut som det gör i orten.

Erik Andersson (M).

Erik Andersson (M).

Pressfoto

Som politiker är det vår uppgift att visa att förändring är möjlig. Utvecklingen i våra kommuner är bevis nog. Förorten är inte dömd att misslyckas.