På Smedslättsskolan går i dag elever från förskole- till femte klass.

Det borde även sjätteklassare kunna göra, tycker staden. Därför har beslut tagits om att nu i sommar bygga ut skolan, vilket Mitt i kunde berätta om i maj i fjol.

I samband med det passade Socialdemokraterna på att kritisera den planerade ombyggnationen, eftersom den inte gjorde det möjligt även för sjuor, åttor och nior att gå på skolan.

”Vi vet att F–9-skolor skapar större trygghet och långsiktighet i elevernas skolgång”, skrev Kadir Kasirga (S), dåvarande vice ordförande i utbildningsnämnden, i ett mejl till Mitt i.

Sedan dess har det varit val, och styret har gått från blågrönt till rödgrönt.

Med det väcks frågan: blir det någon F–9-skola på Smedslätten?

– Vi är generellt positivt inställda till F–9-skolor då de ger förutsättningar till en mer sammanhållen skolgång för eleverna och ökar tryggheten, säger skolborgarråd Emilia Bjuggren (S).

Det betyder emellertid inte att planerna för Smedslättsskolan kommer att justeras i den riktningen.

– Givet de befolkningsprognoser vi fått är det inte aktuellt att starta en ny utredning om Smedslättskolan just nu.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms stad.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms stad.

Socialdemokraterna

Startar i sommar

I stadens senaste lokalförsörjningsplan står det att antalet elever i stadens kommunala grundskolor förväntas minska med 2 000 barn fram till 2031.

Att det rör sig om en minskning snarare än en ökning beskrivs som ett ”trendbrott”, som i sin tur förklaras med att bostadsbyggen har senarelagts och befolkningsprognosen justerats ner.

– Även i Bromma väntas barngrupperna stadigt minska i alla fall fram till 2029.
I dessa ekonomiskt tuffa
tider måste varje beslut fattas ansvarsfullt och med dessa prognoser i åtanke, säger Emilia Bjuggren.

Ombyggnad i september

Planerna på att utöka Smedslättsskolan till en F–6-skola blir däremot av. Ombyggnaden sätter i gång nu i sommar och beräknas vara klar
i september.