För tre år sedan tvingades kolonisterna vid Riddersvik sluta odla på området, på grund av de gifter som hittats i marken. De fick då information om att de skulle kunna återvända till ett sanerat område inom två år. Mitt i rapporterade nyligen om att reningen skjuts på ytterligare.

I nuläget kan inte saneringen komma igång förrän tidigast 2024 och förväntas ta fyra år.

Tappar medlemmar

Mia Mathon är ordförande i koloniträdgårdsföreningen. Hon är missnöjd med kommunikationen från staden och att saneringen skjutits fram ytterligare.

– I våras fick jag information om att saneringsarbetet kan skjutas till 2026 från Mitt i. Nu fick jag ny information om att det ska skjutas på till 2027, också från Mitt i. Jag önskar att staden kunde ha kommunicerat till oss och även vad som händer i övrigt i projektet.

Nu har föreningen tappat nästan hälften av alla medlemmar. När man inte har lika många medlemmar som betalar föreningens avgifter har de gått back ekonomiskt.

Arkibild. Mia Mathon, ordförande i Riddersviks kolonilotter, anser att staden inte kommunicerat tillräckligt väl till dem om när saneringen kan bli klar.

Arkibild. Mia Mathon, ordförande i Riddersviks kolonilotter, anser att staden inte kommunicerat tillräckligt väl till dem om när saneringen kan bli klar.

Anders Göransson

Igenväxta odlingslotter

Enligt Mia Mathon är många medlemmar ledsna över att inte kunna odla och förlora sammanhanget de hade vid Riddersvik.

– Många som var medlemmar är äldre. Det betydde mycket för dem och att få vara utomhus, röra på sig och träffa folk.

Området har nu blivit igenvuxet. Föreningen får ibland ta emot kritik för hur det ser ut på platsen, menar Mia Mathon.

– Men det är staden som inte tagit sitt skötselansvar. Vi har ingen tillgång till platsen och är inte rekommenderade att vistas där.

Mia Mathon anser även att gifterna är en miljöskandal från stadens sida.

– Många som odlat vid Riddersvik är oroliga över att ha ätit av det som odlats på giftig mark

Mitt i har sökt Stockholms stad för en kommentar men de har avböjt eftersom ansvariga för området är på semester.

I en tidigare intervju med Mitt i från tidigare i sommar uppgav staden att de sökt statsstöd för saneringen och kompletterat ansökan med de uppgifter som länsstyrelsen och Naturvårdsverket efterfrågat.