Håbo

I samband med kommunfullmäktige den 27 februari beslutades det om nya entrétaxor för simhallen. Det var kultur- och fritidsnämnden som föreslagit detta.

”Dagens prissättning gör att nämnd och kommunfullmäktige inte har tillräcklig finansiering för att täcka sina faktiska kostnader”, skriver man. Man ville i och med detta komma upp i avgifter som var baserade på en prissättning som används av jämförbara simhallar”, står det att läsa.

Gäller från 1 april

– Senaste justering gjordes 2019. De senaste 16 åren har det gjorts två höjningar. Det inkluderar 2019 års
höjning, svarar Jytte Rüdiger, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen på Håbo kommun.

I dag kostar ett årskort för en vuxen 1 050 kronor. Det nya priset blir 1 400 kronor. För ungdomar och pensionärer höjs priset från 750 till 950 och framförallt tas årskortet för familj, två vuxna och tre barn för 2 150 kronor bort helt och hållet.

Från och med första april gäller de nya taxorna. En läs­are som hör av sig till Mitt i Bålsta har reagerat på höjningen.

– Jag förstår att man måste höja priserna, men jag undrar hur man kommit fram till dessa siffror, säger hen.

– Genom att jämföra med andra anläggningar i närområdet samt titta på andra likvärdiga anläggningar, svarar Jytte Rüdiger.

Varför tar ni bort årskortet för familj?

–  Huvudorsaken är att definitionen familj är svår att styrka. Hur många generationer gäller det? Ska alla bo på samma adress? Hur styrker man det? frågar sig Jytte Rüdiger.

– I stället inför vi en ny priskategori och det är grupprabatt; 2 vuxna och 2 barn/ungdom. Då omfattar det till exempel 2 mammor med barn som kan nyttja den rabatten.

Även engsångspriserna höjs. Till exempel kostar det i dag 50 kronor för en person över 18 år att bada. Från och med första april blir det en höjning med tjugo kronor. Samtliga prishöjningar går att finna på kommunens hemsida.

Ytterligare höjning väntar

Samtidigt pågår som bekant bygget av den nya simhallen och det kommer att märkas av under hösten när relaxavdelningen stängs av från och med vecka 45 fram till dess att nya simhallen öppnar sommaren 2024.

Är det här priser som kommer att gälla för den nya simhallen också, eller kan det bli prishöjningar när den öppnar?

– En viss prisjustering planeras att ske vid öppnandet av nya badet sommaren 2024. Inga förslag på priser eller beslut är fattade ännu.