Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning hade en budget på 2,1 miljarder kronor för 2022. Nu räknar stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson med att ett överskott kommer finnas tillgängligt för återinvestering.

– Vi bedömer att det kommer ligga på elva miljoner för helåret 2022, skriver Susanna Halldin Olsson i ett mejl till Mitt i.

Färre ansökningar om stöd

Hon tycker samtidigt inte att överskottet skulle vara någon avvikelse från det normala.

– I relation till den budget vi har 2022 så är det ett överskott som inte överstiger vad som kan anses normalt.

Plus. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning går mot överskott. Bokslutet har dock inte redovisats än.

Plus. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning går mot överskott. Bokslutet har dock inte redovisats än.

Mikael Andersson

 Enligt Susanna Halldin Olsson finns det flera anledningar till att det blivit så här. Det handlar främst om fler beviljade statsbidrag och färre inkomna ansökningar om ekonomiskt stöd.

– Överskottet för 2022 beror främst på att vi har fått fler statsbidrag beviljade än vad vi hade räknat med. En annan bidragande orsak till överskottet är att vi inte har sett en ökning av antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd, vilket vi befarade vid början av året.

Återinvesteras

Hur de elva miljoner kronorna kommer att användas är ännu inte beslutat, men Susanna Halldin Olsson låter meddela att de kommer att återinvesteras och tjäna medborgarna, på ett eller annat sätt.

Hässelby Vällingby stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson

Hässelby Vällingby stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson

Ewa Malmsten

– Vi kommer använda överskottet så att det kommer medborgarna till gagn, direkt eller indirekt. Det kan till exempel handla om ökad slyröjning, upprustning av parklekar eller inköp av böcker och leksaker, säger hon.

Stadsdelsförvaltningens bokslut väntas redovisas i februari.