I västerort tittar lokalpolitiker, tjänstemän och polis tillbaka på den mest våldsdrabbade vintern på länge. Det grova våldet har renderat i mord, skottlossningar och sprängdåd.

Nu förstärker stadsdelen trygghets- och säkerhetsarbetet – åtminstone på pappret.

Redan 2022 beslutade stadsdelsförvaltningen att öppna enheten trygghet och civilsamhällessamverkan. Nu är den i gång. Nio personer har rekryterats till enheten, alla med erfarenhet av att driva säkerhets- och trygghetsfrågor i samarbeten med andra aktörer.

– Vi har haft utmaningar med trygghetsfrågorna i Hässelby-Vällingby och behöver steppa upp. Det här blir ett större omtag. Vi ska helt enkelt bli bättre på att jobba mot våra invånare, säger enhetschefen Catarina Klockerud.

Vill få en gemensam bild

Hon har arbetar 27 år inom kommunal verksamhet, främst inom skola och socialtjänst. Två av hennes senaste roller var som säkerhetssamordnare och tillförordnad säkerhetschef i Huddinge kommun. Hon har även arbetat som konsult inom trygghets- och säkerhetsområdet, bland annat just i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Hon har även erfarenhet från större kriser.

– Vi ska jobba kring trygghetsfrågorna med hela vårt förenings- och näringsliv i Hässelby-Vällingby, fastighetsägare och lokalpolisen. Vi vill ta reda på hur vår gemensamma lägesbild ser ut. Var vi behöver satsa. Vilka platser vi har störst utmaningar på, säger Catarina Klockerud.

Den nya enheten kom på plats 1 mars.

Den nya enheten kom på plats 1 mars.

Arkivfoto: Matilda Klar

– Det är inte bra om stadsdelsförvaltningen tänker på ett sätt, polisen på ett annat sätt, fastighetsägarna på ett tredje. Då är det svårt att få effekt. Om vi gemensamt kommer fram till vad som behöver göras så har vi större möjligheter att förändra.

Tryggheten ska genomsyra

Tanken är att trygghetsarbetet ska genomsyra fler verksamheter inom stadsdelen än det gör i dag. Catarina Klockerud har till sin hjälp bland annat två operativa säkerhetssamordnare, en säkerhetsstrateg och en trygghetssamordare. Dessutom tar enheten in förvaltningens befintliga integrations- och föreningssamordnare och kultursekreterare.

– Vi ska titta på hur vi kan vi få in trygghetstankarna i det lokala integrationsarbetet, föreningslivet och kulturen. Då kan vi dra nytta av varandra. Ju mer vi kan jobba tillsammans desto mer kan den enskilda invånaren dra nytta av det, säger Catarina Klockerud.